Udførelse af designelementer i vådrum

Kort fortalt

Deltagerne kan udmåle og tildanne flisestørrelser til montering på designelementer i forskellige vådrumsudformninger og gennemføre en løbende kvalitetssikring, som sikrer, at den færdige udformning af et vådrum lever op til det kvalitative og æstetiske udtryk, der er aftalt med kunden.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47127 - Udførelse af designelementer i vådrum

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Beskrivelse: Deltagerne kan udmåle og tildanne flisestørrelser til montering på designelementer i forskellige vådrumsudformninger. Deltagerne har et sådant materialekendskab og viden om designelementer, herunder brugen af krumme og rette profiler, designafløb o.a., at deltagerne i dialog med kunde kan vejlede om materialevalg, der sikrer det ønskede kvalitative og æstetiske udtryk i den færdige udførelse af et vådrum. Deltagerne kan udføre arbejde med vådrumsudformninger efter en forudgående plan, der dels inddrager øvrige samarbejdspartnere og dels inddrager en løbende kvalitetssikring. Endelig kan deltagerne sikre, at regler, normer og anvisninger overholdes, samt sikre, at hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes under arbejdets udførelse.

Fagnummer: 47127 Udførelse af designelementer i vådrum Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.598,10