kursus_2724_x_500_02

Kvalitet og udbud

Kvalitet i Virksomhedscenteret

Vores målsætning for vores tilbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er, at tilfredsheden blandt vore brugere og virksomheder som minimum er på niveau med landsgennemsnittet.


Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at vi her på hjemmesiden giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder.

På AMU-området følger Herningsholm Virksomhedscenter derfor den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.  

Evalueringsredskabet er et fælles system som omfatter:
 • Deltagernes evaluering af AMU
 • Virksomhedernes evaluering af AMU
 • Effektmåling af AMU 
Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:
 • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
 • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
 • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på www.viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.


Strategi for AMU på Herningsholm

Kvalitetssystem for AMU på Herningsholm
Resultat af evalueringer
Evalueringerne er foretaget af kursister.

- Fordelt på spørgsmål
 • 2021
 • 2020
 • 2019
- Fordelt på uddannelsesområder
 • 2021
 • 2020
 • 2019
- Fordelt på mål
 • 2021
 • 2020
 • 2019
Se den samlede deltagertilfredshed på alle skoler i Danmark for: 2019, 2020 og 2021.
Rammevilkår for arbejdsmarkedsuddannelser

Ændring af rammevilkår for institutioner der udbyder AMU/EVE Jf. lov om ændring af lov om åben uddannelse(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Rammerne for AMU-kurserne kort

Gebyr ved for sen afmelding:
 • 1.500 kr. (Kurser på under 37 lektioner)
 • 2.500 kr. (Kurser på mere end 37 lektioner)
NB! For sen afmelding = Senere end en uge før kursusstart 

Gebyr ved udeblivelse:

 • 2.500 kr. (Kurser på under 37 lektioner)
 • 3.500 kr. (Kurser på mere end 37 lektioner)
Bemærk: Der fritages for betaling hvis:

 • Arbejdsgiveren dokumenterer at udeblivelsen eller frameldingen skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
 • Arbejdsgiveren erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
 • Kurset aflyses på skolens foranledning
 • Arbejdsgiveren har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset der aflyses på skolens foranledning.
Fleksibel afvikling:

700 kr. pr. uge pr. deltager er loftet for, hvor stort et tillæg skolen kan aftale med virksomheden, for helt eller delvist at få dækket ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedens særlige ønsker. 

Køb af tomme pladser:

Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler for et fuldt hold, således at kurset gennemføres selvom, der tilmeldes få kursister/medarbejdere. 

Taksten for en tom plads udgøres af:

Undervisningstakst, bygningstakst, administrationstakst, og normpris (deltagerbetaling). 
Deltagerbetaling - gebyr for deltagelse i AMU-kurser:
 • 118 kr.
 • 190 kr.
Læs hele loven her: www.retsinformation.dk.

Udbudspolitik
Samlede FKB-godkendelser
2211- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
2244 - Maskin- og værktøjsområdet
2289 - Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
2763 - Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
2769 - Individuel kompetencevurdering i AMU
2787 - Spåntagende metalindustri
2858 - Svejsning, skæring og maritim produktion i metal
2860 - Blikkenslagerarbejde
2862 - Gas- og oliefyrede installationer
2865 - Køleautomatik og varmepumper
Se FKB udlægningen her
2022
2019
Udbudskoordinering
Koordineringsaftale
UdbudskoordineringKoordineringsaftale
278727872207


2244


2763


2787
2021
2018
UdbudskoordineringKoordineringsaftaleUdbudskoordineringKoordineringsaftale
2011201122112211
2787278722442244
2865286526502650 - AMU Fyn
2650 - Rybners
2650 - TechCollege


27802780


27872787
2020


UdbudskoordineringKoordineringsaftale

28582858


Periode
20211. kvartal: 95,15%
2. kvartal: 94,97%
3. kvartal: 92,63%
20201. kvartal: 96.98%
2. kvartal: Fremgår ikke af uddannelsesstatistik.dk
3. kvartal: 94,19%
4. kvartal: 96,53%
20191. kvartal: 98,64%
2. kvartal: 99,83%
3. kvartal: 99,69%
4. kvartal: 99,42%
20181. kvartal: 99,34%
2. kvartal: 99,37%
3. kvartal: 99,27%
4. kvartal: 98,45%
20171. kvartal: 99,17%
2. kvartal: 97,8%
3. kvartal: 99,03%
4. kvartal: 97,5% 
20161. kvartal: 96,95%
2. kvartal: 98,23%
3. kvartal: 99,37%
4. kvartal: 96,44%
Kontakt os
Konsulenter
Anita Toft
Anita Toft
Leder af virksomhedscenter
VVS
Dorthe Birkkjær
Dorthe Birkkjær
Uddannelseskonsulent
Mediegrafiker
Kim Laugesen
Kim Laugesen
Virksomhedskonsulent
Kontor, handel, cykel og MC-uddannelsen
Leif Kloster
Leif Kloster
Chefkonsulent
Industritekniker og snedker
Lone Malmdorf
Lone Malmdorf
Uddannelseskonsulent
Merkantil detail
Nils Hedegaard
Nils Hedegaard
Specialkonsulent
3D-print
Trine Haubro Leth
Trine Haubro Leth
Uddannelseskonsulent
Elektriker, data & kommunikation
Lars Bach Mortensen
Lars Bach Mortensen
Murer, tømrer og smed
Tina Boel Christensen Van Ingen
Tina Boel Christensen Van Ingen
Landbrug
Tommy Svanborg Michaelsen
Tommy Svanborg Michaelsen
Anlægsstruktør og bygningsstruktør
Ulla-Britt Sandfeld Olesen
Ulla-Britt Sandfeld Olesen
Tandklinikassistent
Sekretærer
 Jane Vestergaard
Jane Vestergaard
Uddannelsessekretær
Truck, teleskoplæsser
Annie Jensen
Annie Jensen
Uddannelsessekretær
Svejsekurser + arbejdsmiljøkurser og it-kurser
Birgit Øgelund Gammelmark
Birgit Øgelund Gammelmark
Uddannelsessekretær
Virksomhedsforlagte kurser / Øvrige AMU-kurser (robotkurser, GPS, førstehjælp, varmt arbejde m.m.)
Pia Rømer Bej
Pia Rømer Bej
Uddannelsessekretær
VVS-kurser