Få hjælp!

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest får til dig.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål her på siden, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 72134600 eller mail kursus@herningsholm.dk. Du er også velkomne til at kontakte en af vores konsulenter eller uddannelsessekretærer - du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden...

Oftest stillede spørgsmål

Ledig og har 6 ugers jobrettet

Kontakt skolen med henblik på udfyldelse af skema (AR237).
De valgte kurser skal fremgå af den nationale positivliste.
Når skolen har indlagt forløbet, skal du som ledig aflevere skemaet til A-kassen. Først når skolen har modtaget en tilbagemelding fra A-kassen, kan kursusforløbet påbegyndes.

Ansat og ønsker at komme på kursus via Kompetencefond

Der findes forskellige kompetencefonde, og reglerne for de enkelte er forskellige. Kontakt din virksomhed eller din tillidsrepræsentant.

Ved sygdom

Ved sygdom kontaktes skolen (tlf. 72134600 / kursus@herningsholm.dk).
Ledige skal endvidere melde sygdom til jobcenter og endvidere A-kasse, hvis forløbet er på 6 ugers jobrettet.

Mit kursusbevis er blevet væk

Der kan laves erstatningsbeviser på AMU-kurser tilbage til ca. 1992. Certifikatkurser kan altid genskabes. Kontakt den skole, hvor kurset er gennemført (for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier -  ring 7213 4600).

Hvis du på www.efteruddannelse.dk logger ind med dit NEM-ID, vil du under fanebladet ”afholdte kurser” kunne se de AMU-kurser, du har gennemført.

Der vil ikke være mulighed for på hjemmesiden at udskrive, men man kan dokumentere gennemførte kurser med print af siden.

Befordringsgodtgørelse

Ansatte:
Arbejdsgiveren søger om godtgørelse til befordring for virksomhedstilmeldte jf. de nærmere regler herfor. Medarbejderen skal selv træffe aftale med arbejdsgiver om udbetaling.

Ledig eller privatist:
Skolen attesterer AB421

Kompetencefond

Afhængig af de nærmere regler for den anvendte kompetencefond.

Ikke medlem af en A-kasse – hvad så med godtgørelse?

Hvis du er ansat og ikke modtager løn under kurset, skal du på www.efteruddannelse.dk udfylde ansøgningsskemaet om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Når skemaet er udfyldt og signeret, vil den blive fremsendt til VEU-kontoret, der står for udbetalinger til personer, der ikke er medlem af en A-kasse.

Det er samme takst og regler som for personer, der er medlem af en A-kasse.

På dagpenge – Hvilke kurser kan der vælges mellem?

Vi vil anbefale, at du indledningsvis drøfter dine muligheder for 6 ugers jobrettede kurser med din A-kasse.

Retten til AMU-kurser (Selvvalgt efteruddannelse – 6 uger) kan generelt benyttes efter 5 ugers ledighed. Dog straks for certifikatkurser.

Ledige UNDER 25 år                Kurserne skal være gennemført inden for 6 måneder.
Ledige OVER 25 år                   Kurserne skal være gennemført inden for 9 måneder.

Ufaglært til faglært - som voksen (RKV)

Kontakt skolen på voksenspor@herningsholm.dk eller Leif Kloster direkte (tlf. 2542 4849 / lk@herningsholm.dk).

Alle er velkomne til en indledende samtale om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen – herunder optagelse, gennemførelse og økonomi.

Jeg er på offentlig ydelse – hvordan melder jeg mig til kursus?

Når du er på offentligt ydelse, skal du altid have din sagsbehandler til at tilmelde dig, de kurser du ønsker.

Hvad sker der, når jeg har tilmeldt mig et kursus?

Normalt vil der blive udsendt indkaldelsesbrev ca. 3 uger før kursusstart, som hovedregel via mail.

Har du ikke modtaget brevet, kan mailen ligge i din mailboks under ”uønsket post”.

Hvis der ikke er oplyst mailadresse, sendes indkaldelsen til din e-boks.

Kontakt os
Konsulenter
Anita Toft
Uddannelseskonsulent
Bygge & anlæg (uddannelse og efteruddannelse inden for murer, tømrer, elektriker, VVS samt data & kommunikation)
25424839 anto@herningsholm.dk
Brian Grenaa Christensen
Virksomhedskonsulent
Landbrug
20903819 bc@agroskolen.dk
Kim Laugesen
Virksomhedskonsulent
Kontor, handel, detail og it-efteruddannelse samt lager, logistik, cykel- og MC-uddannelsen/efteruddannelse
25424981 kjl@herningsholm.dk
Leif Kloster
Virksomhedskonsulent
Industri (industrien generelt – herunder uddannelse og efteruddannelse inden for industritekniker og smed (inkl. svejsning)), maskinsnedker/træindustri. Kontakt til jobcentre omkring igangsættelse af uddannelse (ufaglært til faglært) samt omskoling/efteruddannelse
25424849 lk@herningsholm.dk
Lone Malmdorf
Uddannelseskonsulent
Merkantil (uddannelse og efteruddannelse inden for kontor, handel, detail og it-efteruddannelse) samt cykel- og MC-uddannelsen/efteruddannelse
25424537 lom@herningsholm.dk
Nils Hedegaard
Specialkonsulent
3D-print
25424512 nh@herningsholm.dk
Sekretærer
Annie Jensen
Uddannelsessekretær
72134738 anje@herningsholm.dk
Lene Simonsen
Uddannelsessekretær
72134604 ls@herningsholm.dk