Solceller - installation & service

Kort fortalt

Den grønne omstilling på energiområdet sker ved at udbygge den vedvarende energi især i form af vindmøller og solceller. Der er brug for elektrikere med kompetencer til at installere solcelleanlæg.På kurset lærer du at installere solcelleanlæg.Søgeord: Vedvarende energi, solcelleanlæg, VE-certificering, fejlbeskyttelse, grøn omstilling

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48891 - Solceller - installation & service

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for solceller.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg. Det betyder:
Deltageren har kendskab til befæstningsmetoder og føringsveje samt gældende love og regler for opsætning af solceller. Deltageren har kendskab til de risici der er forbundet med arbejdet med solceller, i forhold til elektrisk stød, spændingsniveauer og sikkerhed.
Deltageren monterer og installerer solcelleanlæg inklusiv invertere og koblingsudstyr. Anlægget kan være en standalone-løsning eller nettilsluttet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).
Deltageren har viden om hybridanlæg med batteri og kan vejlede kunden i valg af solcelleanlæg.
Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget og udfører service og fejlfinding på solcelleanlæg, herunder solcellepaneler, kabelføring og inverter. Deltageren anvender dataaflæsning og termografisk udstyr i fejlfindingen. Deltageren udbedrer fejl efter fabrikantens anvisninger, gældende EU-regler og nationale love og forskrifter. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.

Fagnummer: 48891 Solceller - installation & service Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 3.377,60