Rundt murværk

Kort fortalt

Deltagerne har efter gennemført uddannelse generel viden om anvendelse af rundt murværk i byggerier og kan med baggaggrund i faglige og teknisk viden om planlægningm konstruktion og udførelse af rundt murværk vælge mellem forskellige metoder i.f.t. den givne opgave.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47276 - Rundt murværk

Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker.
Konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring.
Vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn.
Planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere.
Medvirke til at angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk.
Udføre arbejdet under løbende hensyn til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.

Fagnummer: 47276 Rundt murværk Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.390,55