Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr

Kort fortalt

Deltageren kan anvende, rengøre og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, udstyr og redskaber i produktionskøkkener og salgsarealer. Deltageren kan efterleve gældende sikkerheds- og hygiejneregler.

Hold

19-04-2023
Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr
UCH, Døesvej 70, Holstebro
2 dage Daghold
Info om fag
47483 - Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende, rengøre og vedligeholde almindeligt forekommende maskiner, udstyr og redskaber i produktionskøkkener og salgsarealer. Deltageren kan i arbejdet efterleve gældende sikkerheds- og hygiejneregler.

Fagnummer: 47483 Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.463,40