Personbefordring med lille bus

Kort fortalt

Deltageren er i stand til at føre lille bus til erhvervsmæssig personbefordring med op til 16 passagerer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48400 - Personbefordring med lille bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute-, flex eller turist-trafik.

Beskrivelse: Deltageren kan føre køretøjet:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
- Rationelt med hovedvægt på sikkerhed
Deltageren kan betjene køretøjet:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
Deltageren er i stand til at vurdere:
- Egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel
Deltageren kan anvende:
- Reglerne jævnfør bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Deltageren har kendskab til:
-Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jævnfør bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Deltageren har erhvervet:
- Kørekort, kategori D1-EP jævnfør gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus.
Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jævnfør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 48400 Personbefordring med lille bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 6.240,00 Uden for målgruppe: DKK 37.381,00