Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

Kort fortalt

Den grønneste energi er den energi, der ikke bruges og 10 % af alt energi bruges i boliger. Derfor skal forbruget minimeres og driften være så optimal som mulig - uanset energikilde. Arbejde med gas er certifikatbelagt. På kurset lærer du at opstarte varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg i henhold til myndighedsbestemmelser og fabrikanters vejledninger.Søgeord: grøn omstilling, gas, gasfyrede kedelanlæg, A-certifikat, B-certifikat, energioptimering, varmekilde, energistyring, varmestyring

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48986 - Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

Målgruppe: Uddannelsen er for personer med kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs eller nært beslægtede uddannelsesområder, og som har eller ønsker beskæftigelse med opgaver inden for det gastekniske område.Specielle adgangskrav:Personer, der udfører autorisationskrævende arbejde, skal jf. Gassikkerhedsloven, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs-området eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Adgang til uddannelsen forudsætter derfor en faglig uddannelse inden for vvs-området eller en tilsvarende faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Beskrivelse: Deltageren kan ved anvendelse af relevant måleudstyr og under hensyn til gældende myndighedsregler og apparatvejledninger, udføre kontrol af godkendelses- og installationsforhold i forbindelse med opstart af gasfyrede kedelanlæg-, herunder af komponenter og sikkerhed ved frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, og aktuel kedelbelastning, samt af tætheds- og trykforhold. Endvidere kan deltageren dokumentere sine operationer vedrørende kontrol af sikkerhedsforhold på tilhørende skemaer, samt foretage kontrolmålinger af forbrændingskvaliteten i gasfyrede kedelanlæg, og efterfølgende dokumentere sine operationer vedrørende forbrændingsmåling på tilhørende skemaer.
Herudover kan deltageren kontrollere indstillingen af reguleringsudstyr for brænder-, varme- og varmtvandsfunktion, og opstarte varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg på basis af apparatvejledninger, samt dokumentere sine operationer vedrørende indstilling af reguleringsudstyr og opstart af gasfyrede kedelanlæg på tilhørende skemaer. Deltageren skal selvstændigt kunne udføre de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemføres på kedelanlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW

Fagnummer: 48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70