Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg

Kort fortalt

Du får grundlæggende viden om opbygningen af el-forsynings-netværket og 72.5-04 kV transformatorstationer samt drift af elektriske anlæg. Du lærer at foretage den fysiske opbygning, drifts- og vedligeholdelsesarbejde på elforsyningsanlæg i samarbejde med andre faggrupper inden for el-forsyningssektoren.

Hold

30-09-2024
Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg
Skive College (KON)
5 dage Daghold
02-12-2024
Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg
Skive College (KON)
5 dage Daghold
Info om fag
49864 - Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder som montører i virksomheder, hvor der arbejdes med fejlfinding og udskiftning af el komponenter inden for højspænding.

Beskrivelse: På baggrund af grundlæggende viden om opbygningen af el-forsyningsnetværket og 72.5-04 kV transformatorstationer samt drift af elektriske anlæg, kan deltageren foretage den fysiske opbygning, drifts- og vedligeholdelsesarbejde på elforsyningsanlæg i samarbejde med andre faggrupper inden for el-forsyningssektoren.

På baggrund af kendskab til konstruktion og virkemåde kan deltageren betjene og foretage enkel fejlfinding på reguleringsenheder, invertere, følere, målere og relæer funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Deltageren kan udføre de nævnte opgaver sikkerheds- og miljømæssigt korrekt, herunder løfteteknik.

Deltageren kan:
anvende måleinstrumenter til spændings- og strømmålinger på forsyningsnettet.
anvende sin grundlæggende forståelse for tekniske sammenhænge, fagudtryk og måleenheder til løsning af enkle beregninger over Ohms lov.
opsætte kabelskabe i el-forsyningsanlæg og montere kabler heri samt montere kabler i tavler på transformatorstationer.
finde og rette fejl på el-forsyningsanlægget, fx i forbindelse med kabelfejl i jorden og påkørsel af kabelskabe samt nedtage og udskifte udtjente eller beskadigede installationer.
udføre arbejde jf. gældende bekendtgørelse og arbejdsinstruks.

Fagnummer: 49864 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50