Natursten på væg og gulv

Kort fortalt

Deltagerne kan anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer m.v. ved udlægning af natursten på gulv og væg og kan vejlede om valg af natursten til en given væg-/gulvflade. Deltagerne kan sikre kvaliteten gennem valg af produkt og udførelse.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43145 - Natursten på væg og gulv

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer og øvrige materialer ved udlægning af natursten på gulv og væg.
Vejlede om valg af natursten til en given gulv-/vægflade samt redegøre for principper for udlægning og for pleje og vedligehold af natursten med udgangspunkt i DS/EN 12057, DS/EN 12058 og Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra naturstensbranchen.
Vælge arbejdsproces og kvaliteten af materialer ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende skader på natursten.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø.

Fagnummer: 43145 Natursten på væg og gulv Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.758,50