Mosaikfliser på væg og gulv

Kort fortalt

Deltagerne kan opsætte/nedlægge mosaikfliser på vægge og gulve og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder foretage en opmåling og en udlægning, som i dialog med kunde sikrer et både kvalitativt og æstetisk udseende i den færdige overflade, hvor hensyn til installationer, afløb, eventuelle dekorationer og åbninger også er tilgodeset.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47138 - Mosaikfliser på væg og gulv

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Beskrivelse: Deltagerne kan opsætte/nedlægge mosaikfliser på vægge og gulve, herunder tildanne og anvende rette og krumme hjørneprofiler og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder foretage en opmåling og en udlægning, som sikrer et både kvalitativt og æstetisk udseende i den færdige overflade, hvor hensyn til installationer, afløb, eventuelle dekorationer og åbninger også er tilgodeset. Deltagerne har desuden en sådan viden om forskellige mosaiktyper, at de kan vurdere underlagets egnethed forud for opsætning/nedlægning af mosaikfliser og kan med udgangspunkt i et givent flisevalg vælge egnede lægge- og skæreværktøjer. Deltagerne kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelsen af en given mosaikfliseopgave, gennemføre kvalitetssikring heraf og sikre, at hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes.

Fagnummer: 47138 Mosaikfliser på væg og gulv Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.598,10