Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Kort fortalt

Specialuddannelse om særlige forhold vedrørende manøvrering, forsikringer og færdselsforhold.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45082 - Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, der har gyldigt kørekort til store køretøjer, kategori C/D, erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Forsikringer, skadestatistikker, færdselsregler mv.,

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre såvel forlæns som baglæns manøvrering under vanskelige kørselsforhold med enten varevogn, bus eller lastbil/vogntog
- Begrænse skader på personer, gods og kørende materiel

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.855,10