Måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg

Kort fortalt

På dette kursus får du et grundlæggende kendskab til måleteknik, de almindelige elektriske begreber og viden om måleinstrumenternes virkemåde, måleprincipper, -metoder, -procedurer, samt sikkerhed ved anvendelse og målinger.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49903 - Måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg

Målgruppe: Kurset er udviklet til forsyningsoperatører eller ufaglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i en virksomhed/elforsyning og har behov for viden om måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg. Det anbefales at have gennemført AMU kursus 49864 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg eller 49020 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg off-shore før deltagelse.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemførelse af dette kursus medvirke ved målinger på HV-anlæg.

Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
Almindelige elektriske begreber og måleenheder i forhold til de forskellige måleinstrumenter på højspænding.
De forskellige måleinstrumenters opbygning, styrke og svagheder.
Korrekt aflæsning og usikkerheder ved målinger i forhold til arbejdsinstruktioner.
Hvilke måleinstrumenter skal bruges til de forskellige målerprincipper, -metoder og -procedurer på højspænding.
Fast indbygget måleudstyr på et højspændingsanlæg.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Udføre forskellige målerprincipper, -metoder og -procedurer på højspænding.
Udfylde kontrolskemaer korrekt i forhold til deres målinger.
Aflæse indbygget måleudstyr korrekt på et højspændingsanlæg.

Fagnummer: 49903 Måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.980,90