Kokillestøbning 2, støberibranchen

Kort fortalt

På kurset lærer du om legeringer, konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen. Efter kurset har du forståelse af procesparametre og simuleringsprocesser. Du kan anvende, vedligeholde og rengøre maskiner og værktøjer. Endvidere lærer du at identificere fejl i støbte emner og kan deltage i indkøring og optimering af nye produkter.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48515 - Kokillestøbning 2, støberibranchen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med kokillestøbning.

Beskrivelse: Deltageren har et udvidet kendskab til:
* Udvalgte metallers forskellige legereringer, legeringsstandarder og egenskaber og hvad det betyder for støbeprocessen
* Konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen.

På den baggrund kan deltageren på et udvidet niveau:
* forstå procesparametres og deres indflydelse under støbningen herunder takttid og temperatur
* anvende de maskiner, værktøjer og udstyr, der anvendes i et kokillestøberi
* foretage vedligeholdelse af kokillen under støbeprocessen, såsom smøring og justering
* foretage korrekt brug af værktøj og behandling af kokillen
* foretage håndtering, ihældning og behandling af metallet
* undgå unødig dannelse af oxider, brint og urenheder i smelten
* foretage flussbehandling
* foretage gastest, termoanalyse og spektraltest
* foretage opsværtning og vedligeholdelsessværtning
* sikre korrekte forhold under sværtningen: Temperatur, viscositeter og sværtetyper
* måle og påføre den rigtige sværte med hensyn til både ruhed og lagtykkelsen
* anvende og vedligeholde sværtepistoler
* rengøre kokille med isblæser

Derudover kan deltageren:
* forstå grundlæggende simuleringsillustrationer.
* identificere fejl i emnet, herunder kategorisere forskellige problemstillinger som koldløb, luftindeslutninger, porøsiteter, og herudfra vælge korrigerende handlinger.
* vurdere uregelmæssigheder på emnet i forhold til specifikke kvalitetskrav
* deltage i indkøring og optimering af nye produkter

Fagnummer: 48515 Kokillestøbning 2, støberibranchen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.462,25