Genvinding af metaller, støberibranchen

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om genvinding af metalskrot, jern og metaller, maskiner og udstyr i forbindelse med genvinding, krav til kvalitet og sortering, sikkerhed omkring arbejdet, miljøforhold omkring genvinding.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45213 - Genvinding af metaller, støberibranchen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren kendskab til:

Forskellige typer af metaller samt andre affaldsfraktioner
Kundernes krav og behov
Processer i en genvindings-/genbrugsvirksomhed
Udstyr, maskiner og anlæg i forbindelse med genvinding af metaller
Kvalitetsstyring, specifikationer og instruktioner
Interne og eksterne krav til kvaliteten som produceres/leveres
Konsekvensen af fejl i leverancer til kunden
Afvigelseshåndtering
Udstyr og metoder til kvalitetsbedømmelse
Minimering af spild
Typiske mål og evt. relevante nøgletal
Arbejdsmiljø og sikkerhed omkring arbejdet
Miljøforhold/-hensyn
Uddannelse

Efter kurset kan deltageren ergonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt udføre simple arbejdsfunktioner i forbindelse med genvinding af metalskrot, herunder:

Modtage, håndtere og sortere
Foretage selvstændige vurderinger af kvaliteten
Sikre korrekt sortering af produkterne
Kunne betjene udstyr til materialebestemmelse
Forstå vigtigheden af, at materialer er sorteret helt korrekt og at disse ikke krydsforurenes
Korrekt håndtere skrotprodukter som indeholder miljøskadelige produkter af hensyn til egen sikkerhed og eksternt miljø
Forstå (og læse) forskellige anvisninger og instruktioner

Fagnummer: 45213 Genvinding af metaller, støberibranchen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.462,25