Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311

Kort fortalt

Gassvejsning proces 311

Hold
06-04-2021 — 25-06-2021
Svejsekurser- Åbent værksted
Herningsholm
Daghold Garantikursus Åbent værksted
02-08-2021 — 30-09-2021
Svejsekurser- Åbent værksted
Herningsholm
Daghold Garantikursus Åbent værksted
06-04-2021 — 02-07-2021
Svejs - Åbent værksted 2 kvartal 2021
UCRS
Daghold Åbent værksted
23-08-2021 — 01-10-2021
Svejs - Åbent værksted 3 kvartal 2021
UCRS
Daghold Åbent værksted
04-10-2021 — 10-12-2021
Svejs - Åbent værksted 4 kvartal 2021
UCRS
Daghold Åbent værksted
Info om fag

Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med anvendelsen af svejsemetoden gassvejsning proces 311, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af stumpsømme i rør i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608 i positionerne PA og PC.

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

BW-T-PA 2-n strenge
BW-T-PC 2-n strenge

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af ilt og gas svejsning (proces 311) af stumpsømme i rør, på følgende områder:

Svejsemetoder og udstyr
Materialelære
Tilsatsmaterialer
Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejserækkefølge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Visuel bedømmelse af svejsninger
Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.

Fagnummer: 44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 5.633,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.633,50