Fugtsikring af kældre

Kort fortalt

Deltagerne har viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader og kan på den baggrund arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader. Deltagerne kan sikre kvalitetssikring af såvel eget som andres arbejde.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48257 - Fugtsikring af kældre

Målgruppe: Håndværkere, primært murere, der har eller søger job inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader ud fra viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader.
Tilrettelægge og udføre løbende kvalitetssikring af eget og andres arbejde.
Planlægge og udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 48257 Fugtsikring af kældre Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80