Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel

Kort fortalt

Den grønneste energi er den energi, der ikke bruges og 10 % af alt energi bruges i boliger. Derfor skal forbruget minimeres og driften være så optimal som mulig - uanset energikilde. Arbejde med gas er certifikatbelagt. På kurset lærer du at fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg i henhold til gældende lovgivning. Søgeord: grøn omstilling, fejlfinding, gasfyrede kedler, gasområdet, A-certifikat, B-certifikat, energioptimering, varmekilde, energikilde, energistyring, varmestyring

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48989 - Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet.Specielle adgangskrav:Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Beskrivelse: Deltageren kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på kedelanlæg, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, evt. rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget og ud fra fabrikantvejledninger. Endvidere kan deltageren funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på brændere i gasfyrede kedelanlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW.

Fagnummer: 48989 Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70