Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk

Kort fortalt

Du kan efter kurset udføre korrekt efterisolering af konstruktioner, så unødigt varmetab reduceres mest muligt samt sikre korrekt placering af membraner, så kravet om tætning mod radon overholdes samt at opfugtning af konstruktionerne undgås og luftstrømme reduceres mest muligt. Du kan endvidere vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse, så konstruktionerne opfylder gældende isoleringskrav.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49238 - Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre korrekt efterisolering af konstruktioner, så unødigt varmetab reduceres mest muligt.
Sikre korrekt placering af membraner, så kravet om tætning mod radon overholdes samt at opfugtning af konstruktionerne undgås og luftstrømme reduceres mest muligt.
Vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse, så konstruktionerne opfylder gældende isoleringskrav.
Udføre arbejdet efter gældende byggelovgivningen, hvad angår energimærkning, energirammeforhold, fugtforhold samt isolering
Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Fagnummer: 49238 Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10