Dansk som andetsprog D

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Undervisningens indhold

I dansk som andetsprog D lærer du at skrive og tale på et mere korrekt dansk. Du lærer at udtrykke dig både skriftligt og mundtligt mere præcist og nuanceret og kan føre samtaler og diskutere på dansk.


For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du fx med:

  • Forskellig nyere og ældre dansk litteratur som romaner, noveller, digte og drama
  • Du lærer at analysere teksterne
  • Du skal arbejde med en litterær periode og en hel bog, som du selv vælger
  • Du skal arbejde med et større afrundet medieprodukt fx en film
  • Du skal arbejde med at skrive forskellige typer af tekster, grammatik, retskrivning og sætningsopbygning.
  • Du skal arbejde på at få et flydende og korrekt dansk - mundtligt og skriftligt

Kritisk informationssøgning IT indgår i undervisningen som et skriveredskab og i forbindelse med informationssøgning.


Som afslutning på Dansk som andetsprog D skal til en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling.

Hem er faget relevant for?

Dansk som andetsprog D er relevant for dig som gerne vil i gang med uddannelse i Danmark og blive bedre til at læse, skrive og tale dansk og arbejde med danske tekster. Efter D-niveau kan du fx tage en HF-eksamen eller en EUX.

Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17.

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30.

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.


Adgangskrav

Du kan følge Dansk som andetsprog på D-niveau, hvis du har gennemført Dansk som andetsprog på E-niveau eller tilsvarende.


VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.

Tilmelding


VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/avu/