Dansk D

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Undervisningens indhold

I Dansk D arbejder du med det danske sprog og brugen af sproget såvel mundtligt som skriftligt.


Du kommer til at lære at skrive og at analysere og forstå ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv. Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

For at tilegne dig viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, vil du komme til at arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • Ældre og nyere litteratur
  • Journalistiske genrer og medier, trykte og elektroniske
  • Kommunikation og argumentation
  • Hvordan man analyserer og fortolker tekster
  • Ordbøger og håndbøger

Hvem er faget relevant for?

Dansk D er relevant for dig gerne vil tage fx en HF-uddannelse. I kombination med andre fag på D-niveau har du krav på optagelse på HF når du har bestået fagene.


Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17.

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30.

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.

Adgangskrav

Du kan følge Dansk på D-niveau, hvis du har gennemført Dansk på E-niveau eller tilsvarende.


VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/avu/