CNC Fræsning - programdokumentation II

Kort fortalt

Kursisten lærer at udføre standard ISO-programmering, inkl. Plan og kontur fræsning, udføre og forstå programmering med borecykler, udregne skæredata ud fra opslag i fagbøger og programmere med interne og eksterne underprogrammer.

Hold

Løbende optag
Metal Åbent værksted
Herningsholm - 153
Daghold Åbent værksted
Info om fag
49807 - CNC Fræsning - programdokumentation II

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til industriteknikere eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse, inden for CNC fræse området.Det anbefales at deltageren først gennemfører 49757 CNC Fræsning programdokumentation I.

Beskrivelse:
Efter gennemført AMU uddannelse kan deltageren, med viden om standard ISO programmering på CNC fræser, programmere emner ud fra en arbejdstegning.
Viden opnås gennem teoretiske og praktiske arbejdsopgaver, hvor der programmeres ud fra arbejdstegninger.
Deltageren kan selvstændigt tage ansvar for afgrænsede dele af arbejdsopgavens løsning.

Deltageren kan med viden om tegningslæsning, måleteknik og spåntagende bearbejdning:

udføre standard ISO programmering, inklusiv plan og kontur.
udføre inkrementel programmering og programmere borecykler.
udregne korrekte omdrejninger og tilspænding ud fra oplyste skæredata.
programmere interne og eksterne underprogrammer.
programmere blødt indløb.

Fagnummer: 49807 CNC Fræsning - programdokumentation II Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.853,75