Armeret hånd- og sprøjtepuds

Kort fortalt

Du kan efter kurset vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav og manuelt påføre og afrette armeret pudssystem. Du kan endvidere påføre og afrette sprøjtepuds i passende lagtykkelse i forhold til valgt armeret pudssystem.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49244 - Armeret hånd- og sprøjtepuds

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav.
Manuelt påføre og afrette armeret pudssystem med hensigtsmæssigt værktøj på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Påføre og afrette sprøjtepuds i passende lagtykkelse i forhold til valgt armeret pudssystem.
Vælge den type værktøj og arbejdsmetode, herunder til- og afrigge sprøjtemaskine, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet.
Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Fagnummer: 49244 Armeret hånd- og sprøjtepuds Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.758,50