Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning

Kort fortalt

På dette kursus får du opdateret din viden om sikkerhed ved L-AUS og AUS opgaver på el-forsyningsanlæg. Du lærer også at yde førstehjælp (ajourføring) i relation til arbejde på el-forsyningsanlæg. Kurset kan fungere som den årlige L-AUS instruktion, der kræves for sagkyndige inden for elforsyning jf. bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed.

Hold
11-01-2022
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
12-01-2022
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
18-01-2022
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
19-01-2022
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
20-01-2022
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
28-01-2022
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte forsyningsoperatører eller andre som har tilsvarende teoretisk og praktisk viden om sikkerhed ved L-AUS/AUS i forbindelse med operatøropgaver på elforsyningsanlæg, og som ifølge bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed årligt skal instrueres i L-AUS bestemmelserne.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Udføre operatøropgaver på el-forsyningsanlæg på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde under overholdelse af de krav og regler, der fremgår af Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg.
Vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.
På en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre lavspændingsopgaver nærved eller under spænding (L-AUS) på elforsyningsanlæg herunder på de installationer, der indgår som en del heraf.
På en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre arbejde på både spændingsløse højspændingsanlæg samt nærved eller på højspændingsanlæg under spænding (AUS-klasse 1).
Som en del af arbejdet på højspændingsanlæg foretage korrekt kontrol af spændingsløs tilstand på anlægget samt bedømme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af nødgeneratorer.
Agere i forhold til de forskellige roller, der indgår i elforsyningsarbejdet jf. bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg.
Foretage kobling af diverse højspændingsanlæg med korrekte meldinger til koblingsleder.
Agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet.
Yde førstehjælp ved ulykker på arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udføre korrekt sikkerhedstjek af værktøj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til bestemmelser i bekendtgørelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.

Fagnummer: 47995 Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 1.046,60
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 0,00