Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Kort fortalt

Deltageren kan agere korrekt som chauffør på grundlag af regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og befordring af kunder med forskellige behov. Deltageren kan med sin viden håndtere kunder der tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation, yde førstehjælp som beskrevet i Dansk Førstehjælpsråds Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører, tage hensyn til kunders særlige handicap, fokusere ergonomisk korrekt på egne arbejdsstillinger, føre køretøjet kundevenligt, kommunikere med forskellige målgrupper og udvise korrekt kundeservice.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49981 - Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Målgruppe: Chauffører der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser:Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Beskrivelse: Deltageren kan agere korrekt som chauffør på grundlag af sin viden om:
- lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik
- regelsættet om offentlig servicetrafik
- servicekrav
- trafikstyring
- ordninger for befordring af kunder med forskellige behov

Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse

Deltageren kan med sin viden:
- håndtere kunder på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation
- yde førstehjælp som beskrevet i Dansk Førstehjælpsråds (Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører)
- tage hensyn til kunders særlige handicap
- fokusere ergonomisk korrekt på egne arbejdsstillinger
- føre køretøjet kundevenligt
- kommunikere med forskellige målgrupper
- assistere kunderne korrekt
- udvise korrekt kundeservice

Fagnummer: 49981 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.855,10