Affald i industrien 1, sortering

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om sortering af industrielt affald. Du introduceres til de nyeste love og regler på området, og du får detaljeret kendskab til affaldsmængder, affaldstyper og affaldsfraktioner.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22098 - Affald i industrien 1, sortering

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
De nyeste love og regler vedr. affald i en industriel produktion herunder krav til tilsyn og dokumentation.
Intern og ekstern affaldshåndtering samt korrekt og effektiv affaldssortering i en industriel produktion.
Opbevaring af industrielt affald indendørs og udendørs.
Affaldsmængder, affaldstyper og affaldsfraktioner.
Behandling af affald i henhold til affaldspyramiden.
Cirkulær økonomi og om hvordan virksomheder i industrien indgår i et affaldskredsløb.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Forstå vigtigheden af at sortere industrielt affald korrekt i en industriel produktion.
Bruge gældende love og regler til mærkning af industrielt affald.
Sortere affald korrekt i fraktioner.
Indgå aktivt i virksomhedens arbejde med at optimere processerne vedr. sortering af industrielt affald.

Fagnummer: 22098 Affald i industrien 1, sortering Varighed 1 dag