Dansk som andetsprog G

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Undervisningens indhold

I Dansk som andetsprog G bliver du bedre til at kommunikere på dansk og du får indsigt i dansk litteratur.


For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur vil du fx arbejde med:

  • Sprog og kommunikation
  • Bøger, film, noveller og nyheder
  • Udtale
  • Argumentationsteknikker
  • Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
  • Øve dig i at læse og få et godt ordforråd
  • Grammatik


 I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. IT indgår som skriveredskab og til at søge relevante informationer.


I Dansk som andetsprog G skal du til en mundtlig eksamen og to skriftlige eksaminer. De skriftlige eksaminer er en prøve i grammatik og en prøve i skriftlig fremstilling.


Hvem er faget relevant for?

Dansk som andetsprog G er relevant for dig som ikke har en dansk folkeskoleeksamen, men gerne vil i gang med uddannelse. Har du bestået G-niveau i dansk som andetsprog og i matematik, kan du fx begynde på en erhvervsuddannelse eller fortsætte med almen voksenundervisning på højere niveau.


Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.


Adgangskrav

Du kan følge Dansk som andetsprog på G-niveau, hvis du har gennemført dansk som andetsprog på basis-niveau eller danskprøve 3.


VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.


Tilmelding


VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/avu/