Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Kort fortalt

Du kan efter kurset foretage en grundlæggende kvalitetssikring og planlægge små og større maleopgaver ud fra bl.a. kvalitetssikringsbekendtgørelsen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger og anvende branchens anerkendte prøvemetoder. Du kan vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49260 - Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage en grundlæggende kvalitetssikring med udgangspunkt i et af brancheorganisationerne udfærdiget materiale.
Planlægge små og større maleopgaver ud fra kendskab til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, materialevalgets betydning for kvalitetssikringen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger.
Vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer.
Vælge og anvende branchens anerkendte prøvemetoder.
Tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt anbefalinger i øvrigt.

Fagnummer: 49260 Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25