Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn

Kort fortalt

Grundlæggende køleteknik for anlæg under 2,5 kg - trin 2Den grønne omstilling betyder øget efterspørgsel på vedvarende energikilder som varmepumper, der drives af kølemiddel, samtidig med, at der fortsat er et behov for etablering af mindre køleanlæg.På kurset lærer du at opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5 kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil samt at indregulere et anlæg. Du lærer at samle data til at bestemme køleanlæggets COP-værdi og til at vurdere om anlægget fungerer tilfredsstillende.Kurset er en forudsætning for at opnå et kategori II kølecertifikat.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47140 - Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for det køletekniske område, og som har gennemført uddannelsen: "Køle-fryse-komfortanlæg grundlæggende" med tilfredsstillende resultat eller har tilsvarende forudsætninger.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5 kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP-værdi.
Deltageren kan overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til udstyrslister, og anvende disse data i forbindelse med indirekte lækagetest, samt til vurdering af om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1 kg og 2,5 kg, efter leverandørens anvisninger. Ydermere kan deltageren fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr.
Deltageren kan returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning og kender til de regler der gælder for transport af farligt gods.
Deltageren kan kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i forbindelse med informationsindsamling.

Fagnummer: 47140 Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80