Bygningsmaler - Rensning af facade

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. foretage fugtmåling og vurdere skadesomfang forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet samt identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag. Du kan endvidere vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr og foretage skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tøris-maskiner og med lavablæseanlæg.- med viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49261 - Bygningsmaler - Rensning af facade

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet.
Vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra kendskab til fx trænedbrydende svampe.
Identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.
Vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning.
Foretage skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tøris-maskiner og med lavablæseanlæg med viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr.
Vejlede kunden om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader.
Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet efter gældnde regler med henblik på mindst mulig risiko for eventuelle følgeskader i forbindelse med facadeafrensning.

Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Rensning af facade Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80