Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Kort fortalt

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus

Hold

09-08-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
16-08-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
30-08-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
13-09-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
27-09-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
11-10-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
25-10-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
08-11-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
22-11-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
11-09-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
13-11-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
44530 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Målgruppe: Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
Røg, støv og gasarter
Forureningens art og mængde, afhængig af proces

2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
Irritation af luftveje og hud
Kronisk bronkitis
Astma
Manganisme
Kræft
Reproduktionsskader
Allergi
Grænseværdier
Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
Regler for ventilation – punkt-, proces- og rumventilation
Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
Substitution
Regler for brug af åndedrætsværn

4. Optisk stråling, herunder:
Risici for skader på øjne og hud
Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.

5. Personlige værnemidler - generelt
Øjenværn
Høreværn
Brug af åndedrætsværn
Handsker
Skødeskind
Beskyttelsesærmer
Beskyttelsesfodtøj

6. El sikkerhed, herunder:
El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger – herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
Sidemandseffekt
Opbevaring af personlige værnemidler
Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Fagnummer: 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75