kursus_2724_x_500_02
VORES MÅLSÆTNING FOR VORES TILBUD AF ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE ER, AT TILFREDSHEDEN BLANDT VORE BRUGERE OG VIRKSOMHEDER SOM MINIMUM ER PÅ NIVEAU MED LANDSGENNEMSNITTET.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at vi her på hjemmesiden giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder.
På AMU-området følger Herningsholm Virksomhedscenter derfor den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
Evalueringsredskabet er et fælles system som omfatter:
  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU 
Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:
  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.
Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på www.viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

Strategi for AMU på Herningsholm
Kvalitetssystem for AMU på Herningsholm

Kontakt os
Konsulenter
Anita Toft
Anita Toft
Leder af virksomhedscenter
VVS
Dorthe Birkkjær
Dorthe Birkkjær
Uddannelseskonsulent
Mediegrafiker
Kim Laugesen
Kim Laugesen
Virksomhedskonsulent
Kontor, handel, cykel og MC-uddannelsen
Leif Kloster
Leif Kloster
Chefkonsulent
Industritekniker og snedker
Lone Malmdorf
Lone Malmdorf
Uddannelseskonsulent
Merkantil detail
Nils Hedegaard
Nils Hedegaard
Specialkonsulent
3D-print
Trine Haubro Leth
Trine Haubro Leth
Uddannelseskonsulent
Elektriker, data & kommunikation
Lars Bach Mortensen
Lars Bach Mortensen
Murer, tømrer og smed
Tina Boel Christensen Van Ingen
Tina Boel Christensen Van Ingen
Landbrug
Tommy Svanborg Michaelsen
Tommy Svanborg Michaelsen
Anlægsstruktør og bygningsstruktør
Ulla-Britt Sandfeld Olesen
Ulla-Britt Sandfeld Olesen
Tandklinikassistent
Sekretærer
 Jane Vestergaard
Jane Vestergaard
Uddannelsessekretær
Truck, teleskoplæsser
Annie Jensen
Annie Jensen
Uddannelsessekretær
Svejsekurser + arbejdsmiljøkurser og it-kurser
Birgit Øgelund Gammelmark
Birgit Øgelund Gammelmark
Uddannelsessekretær
Virksomhedsforlagte kurser / Øvrige AMU-kurser (robotkurser, GPS, førstehjælp, varmt arbejde m.m.)
Pia Rømer Bej
Pia Rømer Bej
Uddannelsessekretær
VVS-kurser