Efteruddannelse


 
...
Søg fx på dato, branche, fagområde, skole osv. Flere søgemuligheder
Bygge og anlæg Læs mere
El
(4 kurser)
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Næste startdato: 12/09 2019 - varighed: 1 dag
(2 hold)
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Næste startdato: 10/09 2019 - varighed: 0,5 dag
(4 hold)
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Varighed: 1 dag
Kontakt
EMC
Varighed: 5 dage
Kontakt
Murer
(44 kurser)
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
Varighed: 1 dag
Kontakt
Armeret håndpuds
Varighed: 1 dag
Kontakt
Avanceret flisearbejde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb.
Varighed: 1 dag
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger
Varighed: 1 dag
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender
Varighed: 2 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Dekorationer i gulv- og vægfliser
Varighed: 2 dage
Kontakt
Dekorationsmurværk - udførelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Dekorativt fugearbejde - udførelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Flisegulve - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.
Varighed: 1 dag
Kontakt
Gennembrydning og opbygning af bærende murværk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Gipspudsning af hvælv og buede vægge
Varighed: 2 dage
Kontakt
Glasbyggesten i boliger
Varighed: 1 dag
Kontakt
Glitpuds - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Grov- og finpudsede overflader - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger
Varighed: 1 dag
Kontakt
Kvadre og palæpuds - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Mosaikfliser på væg og gulv
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murafslutninger - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murede gavltrekanter - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murede og pudsede gesimser - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Murede overlukninger - udførelse
Varighed: 0 dage
Kontakt
Murede smighjørner - opførelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Murerkurser-åbent værksted
Varighed: 79 dage
Kontakt
Murerkurser-åbent værksted
Varighed: 77 dage
Kontakt
Murerkurser-åbent værksted
Varighed: 56 dage
Kontakt
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murstensskaller og murstensmønster på isolering
Varighed: 2 dage
Kontakt
Restaurering af stuk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Restaurering af tavl i bindingsværk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rundt murværk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Storformatfliser på gulv
Varighed: 3 dage
Kontakt
Talent Camp
Varighed: 5 dage
Kontakt
Udførelse af designelementer i vådrum
Varighed: 2 dage
Kontakt
Udvendig isolering - Kreativ udsmykning
Varighed: 1 dag
Kontakt
Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning
Varighed: 1 dag
Kontakt
Udvendig isolering på tungt underlag
Varighed: 1 dag
Kontakt
Udvendig tillægsisolering på let underlag
Varighed: 1 dag
Kontakt
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag
Varighed: 1 dag
Kontakt
Sikkerhed
(6 kurser)
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Varighed: 2 dage
Kontakt
Asbest udendørs
Varighed: 1 dag
Kontakt
Faldsikring
Varighed: 1 dag
Kontakt
PCB-håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Varighed: 2 dage
Kontakt
Varmt Arbejde
Næste startdato: 05/09 2019 - varighed: 1 dag
(3 hold)
Stillads
(2 kurser)
Rulle- og Bukkestilladskursus
Varighed: 1 dag
Kontakt
Systemstilladskursus
Varighed: 0 dage
Kontakt
Tømrer
(3 kurser)
CAD - 3D på byggepladsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Termografering af bygninger
Varighed: 1 dag
Kontakt
VVS
(18 kurser)
A-certifikat
Varighed: 17,1 dage
Kontakt
Blik-kurser
Varighed: 32,9 dage
Kontakt
Blik-kurser
Varighed: 32,9 dage
Kontakt
Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
Varighed: 7 dage
Kontakt
Energioptimering af boligen
Varighed: 2 dage
Kontakt
Energiservice, tekniske installationer
Varighed: 1 dag
Kontakt
Energitjek, tekniske installationer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fejlfinding på eltekniske komponenter i vvs-instal
Varighed: 2,1 dage
Kontakt
Indreg. af fjernvarme og brugsvand i etageejendom
Varighed: 5 dage
Kontakt
Installation af mindre biomassekedler og ovne
Varighed: 3 dage
Kontakt
Installationer udført efter Bygningsreglementet
Varighed: 1 dag
Kontakt
Recertificering, biobrændselsanlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Recertificering, solvarmeanlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Solvarme
Varighed: 3 dage
Kontakt
Tag og Facade
Varighed: 13,8 dage
Kontakt
Tjek på vandinstallationer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Varmepumpeinstallation
Varighed: 4 dage
Kontakt
Ændring af eksisterende varmeanlæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Handel, kontor og it Læs mere
Digital handel
(10 kurser)
Digital markedsføring
Varighed: 4 dage
Kontakt
Digital markedsføring
Varighed: 4 dage
Kontakt
Digital salg og forretningsforståelse
Varighed: 4 dage
Kontakt
E-handelsstrategi
Varighed: 4 dage
Kontakt
Få det bedste ud af din elev
Varighed: 3 dage
Kontakt
Markedsføring via sociale medier
Varighed: 5 dage
Kontakt
Online kommunikation
Varighed: 3 dage
Kontakt
Online kommunikation
Varighed: 4 dage
Kontakt
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Udvikling af E-koncept og digital markedsføring
Varighed: 7 dage
Kontakt
It
(29 kurser)
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Varighed: 1 dag
Kontakt
Anvendelse af pivot-tabeller
Varighed: 1 dag
Kontakt
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af store datamængder i regneark
Varighed: 1 dag
Kontakt
Brug af PC på arbejdspladsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Brug grafik i et tekstbehandlingsprogram
Varighed: 1 dag
Kontakt
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Varighed: 1,5 dage
Kontakt
Design og automatisering af regneark
Varighed: 2 dage
Kontakt
DeskTop Publishing i virksomheden
Varighed: 3 dage
Kontakt
Digital billedbehandling
Varighed: 2 dage
Kontakt
Dynamiske beregninger og diagrammer i etb
Varighed: 1 dag
Kontakt
Effektiv anvendelse af email og kalendersystemer
Varighed: 1 dag
Kontakt
Effektive, individuelle brugerflader
Varighed: 1 dag
Kontakt
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Varighed: 1 dag
Kontakt
Flexibel IT
Løbende optag - varighed: 58 dage
Løbende Optag
Flexibel IT
Varighed: 59,5 dage
Kontakt
Håndtering og strukturering af længere tekst
Varighed: 1 dag
Kontakt
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Varighed: 2 dage
Kontakt
Informationssøgning på internettet til jobbrug
Varighed: 1 dag
Kontakt
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprettelse af database til jobbrug
Varighed: 2 dage
Kontakt
Opstillinger og layout i tekst
Varighed: 2 dage
Kontakt
Præsentation af tal i regneark
Varighed: 1 dag
Kontakt
Samarbejde om dokumenter
Varighed: 1 dag
Kontakt
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Varighed: 1 dag
Kontakt
Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Varighed: 3 dage
Kontakt
Virksomhedskommunikation med e-mail
Varighed: 2 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Ledelse, samarbejde og medarbejderudvikling Læs mere
Lederkurser
(1 kursus)
Få det bedste ud af din elev
Varighed: 3 dage
Kontakt
Mentoruddannelse
(1 kursus)
Mentoruddannelse
 
Kontakt
Samarbejde og teamudvikling
(0 kurser)
Medarbejderudvikling
(1 kursus)
Få det bedste ud af din elev
Varighed: 3 dage
Kontakt
Profiler - Disc, ITP, Garuda og Belbin
(0 kurser)
Øvrige lederkurser
(0 kurser)
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Ledige - jobrettede kurser/positivliste Læs mere
Aktuelt udbud
(3 kurser)
CNC- drejning-bearbejdning
Varighed: 55 dage
Kontakt
Energioptimering -Murer pakke nr. 10
Varighed: 9 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Næste startdato: 30/09 2019 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Metalindustri Læs mere
CAD
(3 kurser)
CAD
Varighed: 15 dage
Kontakt
CNC drejning - emnetegning i CAD
Varighed: 10 dage
Kontakt
Emnetegning i CAD, introduktion
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC
(13 kurser)
CNC Drejning
Varighed: 15 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 30 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 20 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 20 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 10 dage
Kontakt
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC- drejning-bearbejdning
Varighed: 55 dage
Kontakt
CNC Fræsning
Varighed: 15 dage
Kontakt
CNC Fræsning
Varighed: 10 dage
Kontakt
CNC plan- og profildrejning, programmering
Varighed: 25 dage
Kontakt
Drejeteknik på konventionel drejebænk
Varighed: 5 dage
Kontakt
Operatør ved konventionel maskinfræsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Åbent værksted CNC/CAM
Varighed: 127 dage
Kontakt
GPS
(1 kursus)
GPS Målsætning
Varighed: 3 dage
Kontakt
Robot
(0 kurser)
Afklaring af færdigheder
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Næste startdato: 30/09 2019 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Microsoft Office 365
Office 365 i undervisningen
(5 kurser)
Modul 0: ”Hvorfor Office365 i undervisningen”? (Gratis og uforpligtende)
 
Kontakt
Modul 1: Office365 generelt, OneDrive og Teams
 
Kontakt
Modul 2: OneNote
 
Kontakt
Modul 3: Class Notebook – OneNote i undervisningen
 
Kontakt
Modul 4: Sway, Forms og Stream/Video: Tre stærke programmer til din undervisning
 
Kontakt
Realkompetencevurdering / RKV Læs mere
Realkompetencevurdering / RKV
(16 kurser)
Cykel- og motorcykelmekaniker / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Cykel/RKV
Næste startdato: 03/09 2019 - varighed: 0 dage
(1 hold)
Data/RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Detail - Handel - Kontor / RKV
Næste startdato: 27/08 2019 - varighed: 0 dage
(16 hold)
Elektriker /RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Elektriker/RKV
Næste startdato: 04/11 2019 - varighed: 0 dage
(1 hold)
Frisør / RKV
Næste startdato: 17/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Industritekniker / RKV
Næste startdato: 07/10 2019 - varighed: 0 dage
(1 hold)
Maskinsnedker - Snedker / RKV
Næste startdato: 11/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Mediegrafiker / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Murer / RKV
Næste startdato: 15/11 2019 - varighed: 0 dage
(1 hold)
Smed / RKV
Næste startdato: 03/12 2019 - varighed: 0 dage
(1 hold)
Tandklinikassistent / RKV
Næste startdato: 20/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Teknisk design / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Tømrer / RKV
Næste startdato: 11/09 2019 - varighed: 0 dage
(6 hold)
VVS / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Robot Læs mere
Aktuelt udbud
(2 kurser)
Håndtering med industrirobotter for operatører
Næste startdato: 02/12 2019 - varighed: 5 dage
(2 hold)
Robotbetjening for operatører
Næste startdato: 16/09 2019 - varighed: 5 dage
(4 hold)
Svejsning Læs mere
Intro
(0 kurser)
Øvrige svejsekurser
(14 kurser)
Flammeskæring - tildannelse af rør
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kvalitetsstyring af svejsearbejde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination
Varighed: 3 dage
Kontakt
Manuel flammeskæring
Varighed: 10 dage
Kontakt
Materialeforståelse, aluminium
Varighed: 3 dage
Kontakt
Materialelære, rustfri stål
Varighed: 3 dage
Kontakt
Materialelære, stål
Varighed: 3 dage
Kontakt
Skæreprocesser og fugeformer
Varighed: 3 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Løbende optag - varighed: 421 dage
Løbende Optag
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 121 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsning og bearbejdningsteknik
Varighed: 15 dage
Kontakt
TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
Varighed: 10 dage
Kontakt
Gas
(5 kurser)
Gassvejsning af stumpsømme - rør
Varighed: 10 dage
Kontakt
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gassvejsnning proces 311
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
Lysbue
(9 kurser)
Lys b svejs-stumps plade alle pos
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b svejs-stumps rør alle pos
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b. svejs-kants plade/plade
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b. svejs-kants plade/rør
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lysbue, Reparationssvejsning
Varighed: 15 dage
Kontakt
Lysbuesvejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
MAG – rustfri
(4 kurser)
MAG-svejsning af rustfri stål, proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejsning proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
MAG - sort stål
(17 kurser)
MAG-reparationssvejsning proces 135
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejsning af tyndplade proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejsning proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
MIG – aluminium
(13 kurser)
MAG-svejsning proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plad
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme tynd plad
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium svær plade stumpsømme, PF
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG – aluminium
(8 kurser)
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG-svejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning af svær plade, aluminium
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG - rustfri
(10 kurser)
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
Varighed: 6 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG - sort stål
(7 kurser)
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG-svejs-kants uleg plade/rør
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps uleg plade
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
Varighed: 5 dage
Kontakt
Sikkerhedskurser m.v.
(2 kurser)
Arbejdsmiljø
Næste startdato: 02/09 2019 - varighed: 1 dag
(10 hold)
Varmt Arbejde
Næste startdato: 05/09 2019 - varighed: 1 dag
(3 hold)
Afklaring af færdigheder
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Næste startdato: 30/09 2019 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Tandklinikassistent Læs mere
Tandklinikassistent
(5 kurser)
Forebyggelse af gingivitis og parodontitis
Varighed: 1 dag
Kontakt
Operationshygiejne på tandklinikken
Varighed: 1 dag
Kontakt
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Varighed: 1 dag
Kontakt
Tandrensning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Tandrensning
Varighed: 3 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Træindustri Læs mere
CNC
(8 kurser)
CNC 1 Grundlæggende NC-CNC
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 2 Grundlæggende CNC teknik
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 3 Optimering af CNC teknikker 1
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 4 Optimering af CNC teknikker 2
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 5 Akset Programmering og bearbejdning
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC programmering i G-koder,træ
Varighed: 4 dage
Kontakt
PtP Grundlæggende Point to point teknik
Varighed: 0 dage
Kontakt
PTP teknik, træ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Enkeltkurser
(19 kurser)
Bearbejning på kehlemaskiner, træ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Fremstilling af geringer
Varighed: 2,1 dage
Kontakt
Håndværk
Varighed: 0 dage
Kontakt
Kantlimer, opstilling og betjening
Varighed: 3 dage
Kontakt
Limteknik, finér/møbel
Varighed: 3 dage
Kontakt
Maskinteknik - Maskinsikkerhed
Varighed: 4 dage
Kontakt
Maskinteknik fræsere
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik standardmaskiner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik træ, Høvlemaskiner
Varighed: 1 dag
Kontakt
Maskinteknik, træ. afkorter, plade- og rundsav
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Møbelsamlinger
Varighed: 4 dage
Kontakt
Måleteknik
Varighed: 2 dage
Kontakt
Pladematerialer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Produktion af møbler
Varighed: 157 dage
Kontakt
Produktionsgrundlaget i træindustrien
Varighed: 1 dag
Kontakt
Pudse slibe træ
Varighed: 1 dag
Kontakt
Træbearbejdning og værktøjer i træ
Varighed: 1 dag
Kontakt
Værktøjer i træindustri
Varighed: 3 dage
Kontakt
Overfladebehandling
(1 kursus)
Overfladebehandling møbel
Varighed: 5 dage
Kontakt
Styrkesortering
(2 kurser)
Anvendelse af INSTA 142, styrkesortering af træ
Varighed: 1 dag
Kontakt
Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegning / CAD
(2 kurser)
CAD/CNC teknik CAD tegning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kompetenceafklaring snedker
Varighed: 5,3 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Truck og teleskoplæsser Læs mere
Teleskoplæsser
(6 kurser)
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Næste startdato: 14/11 2019 - varighed: 7 dage
(1 hold)
Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed
Næste startdato: 07/10 2019 - varighed: 1 dag
(2 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat
Næste startdato: 30/09 2019 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat
Næste startdato: 23/09 2019 - varighed: 10 dage
(1 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat engelsk
Næste startdato: 09/09 2019 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat Engelsk
Varighed: 5 dage
Kontakt
Truckcertifikat
(5 kurser)
Gaffelstabler certifikatgruppe A
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gaffeltruck B for erfarne førere
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gaffeltruck certifikatgruppe B
Næste startdato: 26/08 2019 - varighed: 7 dage
(13 hold)
Gaffeltruck certifikatgruppe B
Næste startdato: 21/10 2019 - varighed: 10 dage
(1 hold)
Gaffeltruck certifikatgruppe B 10 dags
Varighed: 10 dage
Kontakt
Sikkerhed
(1 kursus)
Betjening af personlifte
Varighed: 2 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Åben uddannelse Læs mere
Afsætning
(2 kurser)
Afsætning C
Varighed: 15 dage
Kontakt
Afsætning C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk
(4 kurser)
Dansk C - Fjernundervisning
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk E
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk E - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Engelsk
(3 kurser)
Engelsk C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Engelsk C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Engelsk E
Varighed: 0 dage
Kontakt
Erhvervsøkonomi
(2 kurser)
Erhvervsøkonomi C
Varighed: 0 dage
Kontakt
Erhvervsøkonomi C
Varighed: 0 dage
Kontakt
Informationsteknologi
(2 kurser)
Informationsteknologi C
Varighed: 15 dage
Kontakt
Informationsteknologi C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Matematik
(4 kurser)
Matematik C
Varighed: 25 dage
Kontakt
Matematik E
Varighed: 0 dage
Kontakt
Matematik F
Varighed: 10 dage
Kontakt
Matematik F - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Organisation
(2 kurser)
Organisation C
Varighed: 15 dage
Kontakt
Organisation C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Samfundsfag
(2 kurser)
Samfundsfag C - onlilne
Varighed: 0 dage
Kontakt
Samfundsfag C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
OBS til ledige
Hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du vælge Ledige - jobrelaterede kurser/Positivlisten under kursusoversigten til venstre.
Læs mere
Hjælp til læse/skrive
Har du problemer med at skrive og læse, kan du få hjælp. Se dine muligheder  
her
Kontakt os
<!-- pictureText1 -->
Lad os hjælpe dig med at få overblik. Vores hjælp er gratis, og du binder dig ikke til noget.
Find en konsulent
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej