Efteruddannelse


 
...
Søg fx på dato, branche, fagområde, skole osv. Flere søgemuligheder
Bygge og anlæg Læs mere
El
(4 kurser)
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Næste startdato: 12/09 2019 - varighed: 1 dag
(2 hold)
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Næste startdato: 10/09 2019 - varighed: 0,5 dag
(2 hold)
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Varighed: 1 dag
Kontakt
EMC
Varighed: 5 dage
Kontakt
Murer
(44 kurser)
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
Varighed: 1 dag
Kontakt
Armeret håndpuds
Varighed: 1 dag
Kontakt
Avanceret flisearbejde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb.
Varighed: 1 dag
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger
Varighed: 1 dag
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender
Varighed: 2 dage
Kontakt
Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Dekorationer i gulv- og vægfliser
Varighed: 2 dage
Kontakt
Dekorationsmurværk - udførelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Dekorativt fugearbejde - udførelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Flisegulve - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.
Varighed: 1 dag
Kontakt
Gennembrydning og opbygning af bærende murværk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Gipspudsning af hvælv og buede vægge
Varighed: 2 dage
Kontakt
Glasbyggesten i boliger
Varighed: 1 dag
Kontakt
Glitpuds - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Grov- og finpudsede overflader - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger
Varighed: 1 dag
Kontakt
Kvadre og palæpuds - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Mosaikfliser på væg og gulv
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murafslutninger - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murede gavltrekanter - udførelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murede og pudsede gesimser - udførelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Murede overlukninger - udførelse
Varighed: 0 dage
Kontakt
Murede smighjørner - opførelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Murerkurser-åbent værksted
Varighed: 79 dage
Kontakt
Murerkurser-åbent værksted
Varighed: 77 dage
Kontakt
Murerkurser-åbent værksted
Varighed: 56 dage
Kontakt
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.
Varighed: 2 dage
Kontakt
Murstensskaller og murstensmønster på isolering
Varighed: 2 dage
Kontakt
Restaurering af stuk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Restaurering af tavl i bindingsværk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rundt murværk
Varighed: 3 dage
Kontakt
Storformatfliser på gulv
Varighed: 3 dage
Kontakt
Talent Camp
Varighed: 5 dage
Kontakt
Udførelse af designelementer i vådrum
Varighed: 2 dage
Kontakt
Udvendig isolering - Kreativ udsmykning
Varighed: 1 dag
Kontakt
Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning
Varighed: 1 dag
Kontakt
Udvendig isolering på tungt underlag
Varighed: 1 dag
Kontakt
Udvendig tillægsisolering på let underlag
Varighed: 1 dag
Kontakt
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag
Varighed: 1 dag
Kontakt
Sikkerhed
(6 kurser)
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Varighed: 2 dage
Kontakt
Asbest udendørs
Varighed: 1 dag
Kontakt
Faldsikring
Varighed: 1 dag
Kontakt
PCB-håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Varighed: 1 dag
Kontakt
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Varighed: 2 dage
Kontakt
Varmt Arbejde
Varighed: 1 dag
Kontakt
Stillads
(2 kurser)
Rulle- og Bukkestilladskursus
Varighed: 1 dag
Kontakt
Systemstilladskursus
Varighed: 0 dage
Kontakt
Tømrer
(3 kurser)
CAD - 3D på byggepladsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Termografering af bygninger
Varighed: 1 dag
Kontakt
VVS
(18 kurser)
A-certifikat
Varighed: 17,1 dage
Kontakt
Blik-kurser
Løbende optag - varighed: 32,9 dage
Løbende Optag
Blik-kurser
Varighed: 32,9 dage
Kontakt
Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
Varighed: 7 dage
Kontakt
Energioptimering af boligen
Varighed: 2 dage
Kontakt
Energiservice, tekniske installationer
Varighed: 1 dag
Kontakt
Energitjek, tekniske installationer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fejlfinding på eltekniske komponenter i vvs-instal
Varighed: 2,1 dage
Kontakt
Indreg. af fjernvarme og brugsvand i etageejendom
Varighed: 5 dage
Kontakt
Installation af mindre biomassekedler og ovne
Varighed: 3 dage
Kontakt
Installationer udført efter Bygningsreglementet
Varighed: 1 dag
Kontakt
Recertificering, biobrændselsanlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Recertificering, solvarmeanlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Solvarme
Varighed: 3 dage
Kontakt
Tag og Facade
Varighed: 13,8 dage
Kontakt
Tjek på vandinstallationer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Varmepumpeinstallation
Varighed: 4 dage
Kontakt
Ændring af eksisterende varmeanlæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Handel, kontor og it Læs mere
Digital handel
(10 kurser)
Digital markedsføring
Varighed: 4 dage
Kontakt
Digital markedsføring
Varighed: 4 dage
Kontakt
Digital salg og forretningsforståelse
Varighed: 4 dage
Kontakt
E-handelsstrategi
Varighed: 4 dage
Kontakt
Få det bedste ud af din elev
Varighed: 3 dage
Kontakt
Markedsføring via sociale medier
Varighed: 5 dage
Kontakt
Online kommunikation
Varighed: 3 dage
Kontakt
Online kommunikation
Varighed: 4 dage
Kontakt
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Udvikling af E-koncept og digital markedsføring
Varighed: 7 dage
Kontakt
It
(28 kurser)
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Varighed: 1 dag
Kontakt
Anvendelse af pivot-tabeller
Varighed: 1 dag
Kontakt
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af store datamængder i regneark
Varighed: 1 dag
Kontakt
Brug af PC på arbejdspladsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Brug grafik i et tekstbehandlingsprogram
Varighed: 1 dag
Kontakt
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Varighed: 1,5 dage
Kontakt
Design og automatisering af regneark
Varighed: 2 dage
Kontakt
DeskTop Publishing i virksomheden
Varighed: 3 dage
Kontakt
Digital billedbehandling
Varighed: 2 dage
Kontakt
Dynamiske beregninger og diagrammer i etb
Varighed: 1 dag
Kontakt
Effektiv anvendelse af email og kalendersystemer
Varighed: 1 dag
Kontakt
Effektive, individuelle brugerflader
Varighed: 1 dag
Kontakt
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Varighed: 1 dag
Kontakt
Flexibel IT
Løbende optag - varighed: 59,5 dage
Løbende Optag
Håndtering og strukturering af længere tekst
Varighed: 1 dag
Kontakt
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Varighed: 2 dage
Kontakt
Informationssøgning på internettet til jobbrug
Varighed: 1 dag
Kontakt
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprettelse af database til jobbrug
Varighed: 2 dage
Kontakt
Opstillinger og layout i tekst
Varighed: 2 dage
Kontakt
Præsentation af tal i regneark
Varighed: 1 dag
Kontakt
Samarbejde om dokumenter
Varighed: 1 dag
Kontakt
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Varighed: 1 dag
Kontakt
Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Varighed: 3 dage
Kontakt
Virksomhedskommunikation med e-mail
Varighed: 2 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Ledelse, samarbejde og medarbejderudvikling Læs mere
Lederkurser
(1 kursus)
Få det bedste ud af din elev
Varighed: 3 dage
Kontakt
Mentoruddannelse
(1 kursus)
Mentoruddannelse
 
Kontakt
Samarbejde og teamudvikling
(0 kurser)
Medarbejderudvikling
(1 kursus)
Få det bedste ud af din elev
Varighed: 3 dage
Kontakt
Profiler - Disc, ITP, Garuda og Belbin
(0 kurser)
Øvrige lederkurser
(0 kurser)
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Ledige - jobrettede kurser/positivliste Læs mere
Aktuelt udbud
(3 kurser)
CNC- drejning-bearbejdning
Varighed: 55 dage
Kontakt
Energioptimering -Murer pakke nr. 10
Varighed: 9 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Varighed: 5 dage
Kontakt
Metalindustri Læs mere
CAD
(3 kurser)
CAD
Varighed: 15 dage
Kontakt
CNC drejning - emnetegning i CAD
Varighed: 10 dage
Kontakt
Emnetegning i CAD, introduktion
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC
(11 kurser)
CNC Drejning
Varighed: 30 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 20 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 20 dage
Kontakt
CNC Drejning
Varighed: 10 dage
Kontakt
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC- drejning-bearbejdning
Varighed: 55 dage
Kontakt
CNC Fræsning
Varighed: 15 dage
Kontakt
CNC plan- og profildrejning, programmering
Varighed: 25 dage
Kontakt
Drejeteknik på konventionel drejebænk
Varighed: 5 dage
Kontakt
Operatør ved konventionel maskinfræsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Åbent værksted CNC/CAM
Varighed: 127 dage
Kontakt
GPS
(1 kursus)
GPS Målsætning
Næste startdato: 13/08 2019 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Robot
(1 kursus)
Grundlæggende robot ABB
Varighed: 5 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Microsoft Office 365
Office 365 i undervisningen
(5 kurser)
Modul 0: ”Hvorfor Office365 i undervisningen”? (Gratis og uforpligtende)
 
Kontakt
Modul 1: Office365 generelt, OneDrive og Teams
 
Kontakt
Modul 2: OneNote
 
Kontakt
Modul 3: Class Notebook – OneNote i undervisningen
 
Kontakt
Modul 4: Sway, Forms og Stream/Video: Tre stærke programmer til din undervisning
 
Kontakt
Realkompetencevurdering / RKV Læs mere
Realkompetencevurdering / RKV
(16 kurser)
Cykel- og motorcykelmekaniker / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Cykel/RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Data/RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Detail - Handel - Kontor / RKV
Næste startdato: 06/08 2019 - varighed: 0 dage
(13 hold)
Elektriker /RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Elektriker/RKV
Næste startdato: 12/08 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Frisør / RKV
Næste startdato: 17/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Industritekniker / RKV
Næste startdato: 05/08 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Maskinsnedker - Snedker / RKV
Næste startdato: 11/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Mediegrafiker / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Murer / RKV
Næste startdato: 16/08 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Smed / RKV
Næste startdato: 03/12 2019 - varighed: 0 dage
(1 hold)
Tandklinikassistent / RKV
Næste startdato: 20/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
Teknisk design / RKV
Varighed: 0 dage
Kontakt
Tømrer / RKV
Næste startdato: 11/09 2019 - varighed: 0 dage
(2 hold)
VVS / RKV
Næste startdato: 29/07 2019 - varighed: 0 dage
(5 hold)
Robot Læs mere
Aktuelt udbud
(5 kurser)
Grundlæggende robot
Varighed: 5 dage
Kontakt
Grundlæggende robot ABB
Varighed: 5 dage
Kontakt
Grundlæggende robot
Varighed: 5 dage
Kontakt
Grundlæggende robot Kawasaki
Varighed: 5 dage
Kontakt
Robotprogrammering - håndtering
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsning Læs mere
Intro
(0 kurser)
Øvrige svejsekurser
(13 kurser)
Flammeskæring - tildannelse af rør
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kvalitetsstyring af svejsearbejde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination
Varighed: 3 dage
Kontakt
Manuel flammeskæring
Varighed: 10 dage
Kontakt
Materialeforståelse, aluminium
Varighed: 3 dage
Kontakt
Materialelære, rustfri stål
Varighed: 3 dage
Kontakt
Materialelære, stål
Varighed: 3 dage
Kontakt
Skæreprocesser og fugeformer
Varighed: 3 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 121 dage
Kontakt
Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsning og bearbejdningsteknik
Varighed: 15 dage
Kontakt
TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
Varighed: 10 dage
Kontakt
Gas
(5 kurser)
Gassvejsning af stumpsømme - rør
Varighed: 10 dage
Kontakt
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gassvejsnning proces 311
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
Lysbue
(9 kurser)
Lys b svejs-stumps plade alle pos
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b svejs-stumps rør alle pos
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b. svejs-kants plade/plade
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lys b. svejs-kants plade/rør
Varighed: 10 dage
Kontakt
Lysbue, Reparationssvejsning
Varighed: 15 dage
Kontakt
Lysbuesvejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
MAG – rustfri
(4 kurser)
MAG-svejsning af rustfri stål, proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejsning proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
MAG - sort stål
(17 kurser)
MAG-reparationssvejsning proces 135
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136
Varighed: 10 dage
Kontakt
MAG-svejsning af tyndplade proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejsning proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136
Varighed: 5 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
MIG – aluminium
(13 kurser)
MAG-svejsning proces 135
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plad
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme tynd plad
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium svær plade stumpsømme, PF
Varighed: 5 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG – aluminium
(8 kurser)
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG-svejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning af svær plade, aluminium
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG - rustfri
(10 kurser)
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
Varighed: 6 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG - sort stål
(7 kurser)
Svejsekurser- Åbent værksted
Varighed: 548 dage
Kontakt
TIG-svejs-kants uleg plade/rør
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps uleg plade
Varighed: 5 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
Varighed: 10 dage
Kontakt
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
Varighed: 5 dage
Kontakt
Sikkerhedskurser m.v.
(2 kurser)
Arbejdsmiljø
Næste startdato: 05/08 2019 - varighed: 1 dag
(10 hold)
Varmt Arbejde
Varighed: 1 dag
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Tandklinikassistent Læs mere
Tandklinikassistent
(5 kurser)
Forebyggelse af gingivitis og parodontitis
Varighed: 1 dag
Kontakt
Operationshygiejne på tandklinikken
Varighed: 1 dag
Kontakt
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Varighed: 1 dag
Kontakt
Tandrensning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Tandrensning
Varighed: 3 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Træindustri Læs mere
CNC
(8 kurser)
CNC 1 Grundlæggende NC-CNC
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 2 Grundlæggende CNC teknik
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 3 Optimering af CNC teknikker 1
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 4 Optimering af CNC teknikker 2
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC 5 Akset Programmering og bearbejdning
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC programmering i G-koder,træ
Varighed: 4 dage
Kontakt
PtP Grundlæggende Point to point teknik
Varighed: 0 dage
Kontakt
PTP teknik, træ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Enkeltkurser
(19 kurser)
Bearbejning på kehlemaskiner, træ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Fremstilling af geringer
Varighed: 2,1 dage
Kontakt
Håndværk
Varighed: 0 dage
Kontakt
Kantlimer, opstilling og betjening
Varighed: 3 dage
Kontakt
Limteknik, finér/møbel
Varighed: 3 dage
Kontakt
Maskinteknik - Maskinsikkerhed
Varighed: 4 dage
Kontakt
Maskinteknik fræsere
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik standardmaskiner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik træ, Høvlemaskiner
Varighed: 1 dag
Kontakt
Maskinteknik, træ. afkorter, plade- og rundsav
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Møbelsamlinger
Varighed: 4 dage
Kontakt
Måleteknik
Varighed: 2 dage
Kontakt
Pladematerialer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Produktion af møbler
Varighed: 157 dage
Kontakt
Produktionsgrundlaget i træindustrien
Varighed: 1 dag
Kontakt
Pudse slibe træ
Varighed: 1 dag
Kontakt
Træbearbejdning og værktøjer i træ
Varighed: 1 dag
Kontakt
Værktøjer i træindustri
Varighed: 3 dage
Kontakt
Overfladebehandling
(1 kursus)
Overfladebehandling møbel
Varighed: 5 dage
Kontakt
Robot
(4 kurser)
Grundlæggende robot
Varighed: 5 dage
Kontakt
Grundlæggende robot
Varighed: 5 dage
Kontakt
Grundlæggende robot Kawasaki
Varighed: 5 dage
Kontakt
Robotprogrammering - håndtering
Varighed: 5 dage
Kontakt
Styrkesortering
(2 kurser)
Anvendelse af INSTA 142, styrkesortering af træ
Varighed: 1 dag
Kontakt
Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegning / CAD
(2 kurser)
CAD/CNC teknik CAD tegning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Varighed: 5 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kompetenceafklaring snedker
Varighed: 5,3 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Truck og teleskoplæsser Læs mere
Teleskoplæsser
(5 kurser)
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Næste startdato: 19/09 2019 - varighed: 7 dage
(2 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat
Næste startdato: 12/08 2019 - varighed: 5 dage
(4 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat
Varighed: 10 dage
Kontakt
Teleskoplæsser - Certifikat engelsk
Næste startdato: 09/09 2019 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Teleskoplæsser - Certifikat Engelsk
Varighed: 5 dage
Kontakt
Truckcertifikat
(4 kurser)
Gaffelstabler certifikatgruppe A
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gaffeltruck B for erfarne førere
Varighed: 5 dage
Kontakt
Gaffeltruck certifikatgruppe B
Næste startdato: 08/08 2019 - varighed: 7 dage
(15 hold)
Gaffeltruck certifikatgruppe B 10 dags
Varighed: 10 dage
Kontakt
Sikkerhed
(1 kursus)
Betjening af personlifte
Varighed: 2 dage
Kontakt
Afklaring af færdigheder
(2 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Varighed: 5 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Åben uddannelse Læs mere
Afsætning
(2 kurser)
Afsætning C
Varighed: 15 dage
Kontakt
Afsætning C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk
(4 kurser)
Dansk C - Fjernundervisning
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk E
Varighed: 0 dage
Kontakt
Dansk E - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Engelsk
(3 kurser)
Engelsk C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Engelsk C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Engelsk E
Varighed: 0 dage
Kontakt
Erhvervsøkonomi
(2 kurser)
Erhvervsøkonomi C
Varighed: 0 dage
Kontakt
Erhvervsøkonomi C
Varighed: 0 dage
Kontakt
Informationsteknologi
(2 kurser)
Informationsteknologi C
Varighed: 15 dage
Kontakt
Informationsteknologi C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Matematik
(4 kurser)
Matematik C
Varighed: 25 dage
Kontakt
Matematik E
Varighed: 0 dage
Kontakt
Matematik F
Varighed: 10 dage
Kontakt
Matematik F - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Organisation
(2 kurser)
Organisation C
Varighed: 15 dage
Kontakt
Organisation C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
Samfundsfag
(2 kurser)
Samfundsfag C - onlilne
Varighed: 0 dage
Kontakt
Samfundsfag C - online
Varighed: 0 dage
Kontakt
OBS til ledige
Hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du vælge Ledige - jobrelaterede kurser/Positivlisten under kursusoversigten til venstre.
Læs mere
Hjælp til læse/skrive
Har du problemer med at skrive og læse, kan du få hjælp. Se dine muligheder  
her
Kontakt os
Lad os hjælpe dig med at få overblik. Vores hjælp er gratis, og du binder dig ikke til noget.
Find en konsulent
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej