Offentlig økonomi og styring

Kort fortalt

Efter kurset kan du selvstændigt planlægge og udføre opgaver indenfor området offentlig økonomi, herunder finansiering, styring, analyse og opfølgning.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration og økonomi.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, og kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor.

Deltageren kan forstå baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne.

Deltageren kan anvende overordnet viden om finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter.

Deltageren kan anvende overordnet viden om principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor.

Deltageren kan anvende overordnet viden om nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking, og kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale.

Deltageren kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde.

Deltageren kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse.

Deltageren kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære økonomistyring.

Deltageren kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger.

Fagnummer: 48666 Offentlig økonomi og styring Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25