Budget og regnskab i det offentlige

Kort fortalt

Efter kurset kan du selvstændigt analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab indenfor området offentlig økonomi.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration og økonomi.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om rammerne for budget- og regnskabsarbejdet og er i stand til selvstændigt at analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab.

Deltageren kan anvende viden om og praktisk forståelse af arbejdet med budget og regnskab og kan udvikle egen praksis i forbindelse med løsning af institutionens/afdelingens budget- og regnskabsopgaver.

Deltageren kan anvende viden om det offentliges rolle i samfundsøkonomien og forstår, hvordan samfundsøkonomien og staten påvirker kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning, herunder også en forståelse af sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver og kommunens/regionens økonomistyring.

Deltageren kan anvende en teoretisk forståelse for baggrunden for decentralisering.

Deltageren kan anvende økonomistyringsværktøjer i praksis.

Deltageren kan finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, og anvende dem på konkrete problemstillinger.

Deltageren kan formidle viden om og forståelse af relevante problemstillinger og handlemuligheder til kolleger og brugere.

Deltageren kan deltage i samarbejdet om udarbejdelse af budget og regnskab i institutionen/på afdelingen.

Fagnummer: 48663 Budget og regnskab i det offentlige Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25