Borgerkommunikation

Kort fortalt

Efter kurset kan du anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats samt være kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration, herunder borgervejledning og direkte kommunikation med borgerne.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om den offentlige sektors medie- og kanalstrategier.

Deltageren kan anvende viden om det retlige grundlag for offentlig kommunikation.

Deltageren kan anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats.

Deltageren kan anvende viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer.

Deltageren kan anvende viden om målgrupper og deres betydning for kommunikation med borgere og brugere.

Deltageren kan skrive målrettet og læsevenligt.

Deltageren kan planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger.

Deltageren kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger.

Deltageren kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne.

Deltageren kan målrettet vejlede borgere og brugere.

Deltageren kan guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services.

Deltageren kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne og brugerne.

Deltageren kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning.

Fagnummer: 48661 Borgerkommunikation Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25