Ældre maleteknikker - Limfarveteknik/kalkning

Hold

05-12-2022
Ældre maleteknikker - Limfarveteknik/kalkning
UCH, Døesvej 70, Holstebro
11 dage Daghold
Info om fag
49867 - Bygningsmaler - grøn omstilling

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: - Deltageren har kendskab til grønne tiltag inden for malerbranchen herunder indkøb, produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration.
- Deltageren kan medvirke til virksomhedens omstilling til et mere bæredygtigt grundlag i relation til produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration.
- Deltageren kan dokumentere værdien af de grønne tiltag der implementeres i virksomheden.
- Deltageren kan formidle de grønne tiltag der implementeres i firmaet til kollegaer og kunder.
- Deltageren kan anvende og håndtere malerbranchens grønne produkter og værktøjer korrekt jf. producenternes forskrifter og vejledninger.
- Deltageren kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.

Fagnummer: 49867 Bygningsmaler - grøn omstilling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40
49716 - Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter

Målgruppe: Kurset er målrettet faglærte bygningsmalere, personer der har branchekendskab til behandling af betongulve samt personer, der søger beskæftigelse i inden for området - behandling af betongulve.I kurset indgår arbejde med epoxy-holdige produkter og det er derfor en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren forinden har taget certifikatuddannelsen 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Ud fra viden om underlag, herunder betonens beskaffenhed, vurdere om underlaget er egnet til behandling med epoxyholdige produkter.
- Foretage og dokumentere relevante målinger herunder fugtmåling forud for malerbehandling med epoxyholdige produkter
- Ud fra viden om tekniske datablade og kundekrav, udarbejde og udføre korrekt dokumentation af den anvendte malerbehandling.
- Vælge og anvende relevant malerbehandling af gulve med epoxyholdige produkter fra bund til finish.
- Anvende og arbejde med produktet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende love og regler.
- Sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt bortskaffe restprodukter efter gældende love og regler.
- Udføre dekorative elementer i malerbehandling af gulve med epoxyholdige produkter.

Fagnummer: 49716 Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.717,30
49427 - Ældre maleteknikker - limfarveteknik/kalkning

Målgruppe: Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Beskrivelse: I forbindelse med maletekniske renoveringsopgaver kan deltageren:
Renovere malearbejde, som er udført i limfarveteknik/kalkfarveteknik.
Udføre almindeligt forekommende limfarveteknik/kalkfarveteknik.
Udføre enkle dekorationer i limfarveteknik/kalktyper på baggrund af en vurdering af den givne bund.
Anvende viden om bindemidlers/kalktyper, pigmenters og fyldstoffers/tilsætningsstoffers egenskaber.

Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende teknikker:
____ Limfarveteknik
____ Kalkning

Fagnummer: 49427 Ældre maleteknikker - limfarveteknik/kalkning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 4.375,50