03-01-2019 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 6 pladser
01-04-2019 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 21 pladser
Kursuspris
AMU-pris:  kr. 236,00   Uden for målgruppe: kr. 1.351,60   Fjernundervisning: kr. 1.214,30  

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kurset kræves ved arbejde i forbindelse med veje, bl.a. udføre korrekt afmærkning af typiske vejarbejder og trafiksikkerhedsvurdering.
Fagnummer 47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.351,60
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys. Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

03-01-2019

Slutdato:

04-01-2019

Tilmeldingsfrist:

31-12-2018

Varighed:

2 dage

Undervisningstidspunkt:

-

Kontakt:

Annie Jensen
Tlf.:72134600
kursus@herningsholm.dk

Undervisningssted:

Herningsholm Erhvervsskole
Lillelundvej 21
7400 Herning

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

8

Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej