TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF Løbende optag

TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 47460

TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.520,50
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af kantsømme i ulegeret plade med godstykkelse fra 2 - 6 mm i materialegruppe 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4+5.1+5.2+5.3 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i svejsepositionerne PA, PB, PF.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af kantsømme i ulegeret plade, på følgende områder:

· Svejsemetoder og udstyr
· Materialelære
· Tilsatsmaterialer
· Svejsefejl og kontrolmetoder
· Svejserækkefølge og procedure
· Fugeformer og tildannelse
· Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
· Varmebehandling

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

· FW- P-PA Plade/plade 2-n strenge

· FW- P-PB Plade/plade 2-n strenge

· FW- P-PF Plade/plade 2-n strenge

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej