Talent Camp

Talent Camp
Fagnummer 44583

Murafslutninger - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.670,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
· Udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten i henhold til kvalitative og æstetiske krav.
· Vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse.
· Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Fagnummer 47276

Rundt murværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.390,30
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltageren kan:
· Planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker.
· Konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring.
· Vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn.
· Planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere.
· Medvirke til at angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk.
· Udføre arbejdet under løbende hensyn til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej