Systemstilladskursus

Systemstilladskursus

Opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, rulle- og bukke-stilladser.
Fagnummer 45623

Systemstilladser - opstilling mv.

Varighed: 15 dage
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af systemstilladser. Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, rulle- og bukkestillads i ht. brugsanvisningen for pågældende stilladsopstilling, ud fra kendskab til gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.

Deltagerne kan opstille stilladset, så der er taget behørigt sikkerhedsmæssigt hensyn til evt. medarbejdere og publikum, der færdes i nærheden af stilladset.

Deltagerne kan sikre sig selv og de øvrige opstillere i tilstrækkeligt omfang under selve opstillingen.

Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.

Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Deltagerne har kendskab til lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Deltageren kan rapportere afvigelser af betydning for en forsvarlig stilladsopstilling, både af hensyn til egen sikkerhed under opstillingen og af hensyn til brugernes sikkerhed.

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej