Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 46980

Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.510,50
Målgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med svejsning, herunder tilrettelæggelse og koordinering af svejsearbejde. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltageren har viden om:
• Anvendelsesmulighederne for svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131
• Svejsesymboler
• Mærkning, opbevaring og håndtering af tilsatsmaterialer iht. gældende standarder
• Krav og fremgangsmåder for udførelse af visuel inspektion iht. DS/EN ISO 17637
• Svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1
• Typiske fejl ved svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131
• Anvendelsen af kontrolmetoderne beskrevet i DS/EN ISO 9606-1 og DS/EN ISO 9606-2.

Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og værkstedsarbejde:
• Vælge den bedste egnede svejseproces ud fra en produktionsteknisk vurdering
• Aflæse og vurdere svejsesymboler iht. DS/EN ISO 2553 på produktionstegninger
• Vælge egnede tilsatsmaterialer i forhold til svejseproces og produktion
• Sikre korrekt opbevaring og håndtering af tilsatsmaterialer
• Vurdere typiske svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1
• Afhjælpe svejsefejl i en produktion
• Udføre visuel kontrol iht. gældende standarder og kravspecifikationer
• Anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 i praksis
• Vurdere svejsearbejde iht. en kravspecifikation
• Udføre afrapportering fra inspektion af svejste konstruktioner.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej