Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 46980

Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.520,50
Målgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med svejsning, herunder tilrettelæggelse og koordinering af svejsearbejde Deltageren kan på baggrund af produktions kendskab til anvendelsesmulighederne for svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131, vælge den bedste egnede svejseproces ud fra en produktionsteknisk vurdering.
Endvidere kan deltagern anvende og vurdere svejsesymboler iht. DS/EN ISO 22553 i forbindelse med symbolernes anvendelse på produktionstegninger.

Deltageren kan vurdere mærkning af tilsatsmaterialer iht. gældende standarder, og kan på den baggrund vælge tilsatsmaterialer i forhold til produktion, samt sikre korrekt opbevaring/håndtering af tilsatsmaterialer.

Deltageren kan vurdere svejsemetodernes typiske svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520, og kan på denne baggrund afhjælpe svejsefejl.

Deltageren kan på baggrund af produktionskendskab og teoretisk/ praktisk viden om kontrol af svejste konstruktioner, udføre visuel kontrol iht. gældende standarder og kravspecifikationer. Endvidere har deltageren kendskab til almindelige krav og fremgangsmåder for udførelse af visuel inspektion iht. DS/EN ISO 17637.

Deltageren kan anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 i praksis og vurdere svejsearbejde iht. kravspecifikation, samt udføre afrapporteringer fra inspektion af konstruktioner.
Endvidere har deltageren indsigt i anvendelsen af kontrolmetoderne beskrevet i DS/EN 287-1 tabel 11 og i DS/EN ISO 9606-2 tabel 10.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej