Skæreprocesser og fugeformer

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 46979

Skæreprocesser og fugeformer

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.394,30
Målgruppe: Deltagere i AMU-målgruppen som beskæftiger sig med tildannelse af svejsefuger. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltageren har viden om:
• Anvendelsesmulighederne for skæreprocesserne flammeskæring, plasmaskæring, laserskæring og vandstråleskæring
• Skærefejl i henhold til gældende standard, samt afhjælpning af skærefejl
• Flammeretning af svejste stålkonstruktioner
• Standarder der beskriver farver på de trykflasker, som indgår i skæreprocessen
• Arbejdsmiljømæssige risici forbundet med skæring

Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og værkstedsarbejde:
• Ud fra en produktionsteknisk vurdering vælge den bedste egnede skæreproces
• Vælge den rigtige fugeprofil i forhold til svejseproces, kravspecifikation og tegningsgrundlag
• Vurdere typiske skærefejl iht. DS/EN ISO 9013
• Identificere og afhjælpe skærefejl i en produktion
• Tilrettelægge og udføre flammeretning af svejste konstruktioner
• Forebygge arbejdsmiljømæssige risici forbundet med skæring
• Forebygge de risici, der kan opstå ved forkert håndtering af trykflasker
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej