Robotprogrammering - håndtering

Håndtering med industrirobotter for operatører - ABB styring .
Fagnummer 48894

Håndtering med industrirobotter for operatører 1

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.078,30
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter. Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr i forbindelse med et automatiseret produktionsforløb
Oprette array/felter til palletering
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet
Fagnummer 48894

Håndtering med industrirobotter for operatører 2

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 378,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.002,45
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion. Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation
Anvende relative bevægelser, herunder palletering med forud definerede positioner
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej