Priser og økonomi


AMU-kurser

AMU-kurser er Arbejdsmarkedsuddannelser, som afholdes efter gældende regler. Hvis de målsatte betingelser bliver mødt, vil der ved kursets slutning blive udstedt et bevis for gennemførelse.

VEU-godtgørelse bliver normalt reguleret én gang om året. VEU-godtgørelse kan du søge samtidig med tilmelding til kurset, og den udgør 100% af højeste dagpengesats.
Læs mere på efteruddannelse.dk

Prisen på AMU kurserne oplyses på hjemmesiden for det enkelte kursus. Vær opmærksom på at der er en pris for deltagere indenfor AMU primære målgruppe (ufaglærte og faglærte) og en anden for øvrige. Prisen omfatter undervisning og materialer under kurset, men ikke forplejning og at kursusmateriale efterfølgende kan tages med.
Der tages forbehold for ændringer inden for AMU-området herunder økonomiske rammer. Der tages endvidere forbehold for, at de fornødne bevillinger er tilstede.

Læs om afbudsbetingelser.

Ledige

For ledige er der specielle regler og tilbud. Du er meget velkommen til at kontakte os vedrørende konkrete tilbud. 

Vi vil opfordre alle til, at man kontakter sit jobcenter og a-kasse for at få klarlagt de præcise muligheder.

Tilskud til befordring

Du har mulighed for at få tilskud til dækning af en del af dine udgifter til befordring, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Ansøgning om godtgørelse

Det er virksomheden, som skal søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når virksomheden betaler løn under kursus.
Medarbejdere, der ikke modtager løn under kurset, kan søge selv.
Arbejdsgiver søger digitalt på efteruddannelse.dk.

Du kan læse mere om VEU og befordringsgodtgørelse på: www.veug.dk

Leif Kloster Virksomhedskonsulent
25 42 48 49
25 42 48 49
Anita Toft Uddannelseskonsulent
25424839
25424839
Kim Laugesen Virksomhedskonsulent
2542 4981
2542 4981
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej