Gaffelstabler certifikatgruppe A


Med dette kursus lærer du at føre en gaffeltruck ud fra gældende sikkerhedsbestemmelser.
Du vil lære at føre og betjene gaffeltrucks og stablere, optage og afsætte gods i forskellige højder, transportere gods i reolgange og snævre rum, stuve gods og foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af maskinerne. Ydermere vil du efter kurset aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med brug af gaffeltrucks og stablere.

Det kræves, at du er fyldt 18 år og har et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.
(Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej