Overfladebehandling møbel

Overfladebehandling møbel
Fagnummer 46864

Overfladebehandling af træ og pladematerialer

Varighed: 0 dage
AMU-pris: Kr. 62,00
Uden for målgruppe: Kr. 515,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til løv og - og nåletræs opbygning og egenskaber og kender til den indflydelse det har på en efterfølgende overfladebehandling. Deltageren har kendskab til opskæringsformer både for massivt træ samt for finer og kender betydningen af væksturegelmæssigheder i veddet for den efterfølgende overfladebehandling.
Deltageren har, ud fra de forskellige tørhedsgrader, kendskab til vands indvirkning på træ. Deltageren har kendskab til principper vedrørende en konstruktiv træbeskyttelse og en selvimprægnerende træsort.
Deltageren kan med kendskab til opbygning af spånplade, fiberplade og krydsfinerplade give den efterfølgende korrekte overfladebehandling.
Fagnummer 46866

Manuel overfladebehandling i træindustrien

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.494,10
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren kan udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og tredimensionale emner, samt foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr. Deltageren kan ud fra leverandørbetjeningsvejledninger klargøre manuelt sprøjteudstyr samt indstille pumpe-og forstøvertryk og kan ud fra en dysetabel udvælge korrekt dyse og luftkappe til en given opgave. I den forbindelse kan deltagerne anvende viden om de forskellige forstøvningsprincipper, membram- og stempelpumpers virkemåde og korrekt sprøjteafstand. Endelig har deltageren kendskab til sikkerhedsdatablade, betjeningsvejledninger og AT- meddelelser og kan søge informationer om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver, herunder brugen af personlige værnemidler.
Fagnummer 46867

Maskinel pudsning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.494,10
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til opbygningen af slibematerialer, herunder slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets beskaffenhed. Deltageren kan udvælge det rette pudsebånd med udgangspunkt i slibemateriale, rygmateriale, kornstørrelse og belægning til en given pudse- og slibeopgave.
Deltageren har kendskab til vigtigheden af korrekt opbevaring og håndtering af pudsebånd for at minimere skader på båndene. Deltageren kan foretage pudsning af træ og pladematerialer samt lakslibning på flader og kanter af pladematerialer, massiv træ og finerede emner i valsepudsemaskine og bredbåndspudser.
Deltageren har kendskab til valsepudsemaskiners opbygning, herunder valsens beskaffenhed og hårdhed.
Deltageren kender kantpudse-, tværpudse- og bredbåndspudse maskiners virkemåde, herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred, samt indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko.
Deltageren kender eksempler på bestykning af pudsegader til behandling af træ- og pladematerialer samt lak, herunder finishslibeaggregaters virkemåde. Deltagerne kan foretage indstillinger på udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgave.
Deltageren har kendskab til sammenhængen imellem ovennævnte parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende, samt udstyrets energiforbrug og pudsematerialernes standtid.
Deltageren har kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen.
Fagnummer 46868

Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar

Varighed: 0 dage
AMU-pris: Kr. 62,00
Uden for målgruppe: Kr. 515,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder uv-hærdende, opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter, og kan gøre rede for fordele og ulemper ved disse produkters anvendelse. Deltageren har kendskab til fagudtryk som relateres til overfladebehandlingsprodukter, så som tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet.
Deltageren kan vælge det bejdsesystem der er egnet i det konkrete tilfælde, ud fra en viden om forskellige bejdsesystemers egnethed
Deltageren kan til informationssøgning om produkters muligheder og begrænsninger anvende tekniske datablade på forskellige overfladebehandlingsprodukter således, at produktet anvendes optimalt til en given opgave.
Deltageren kan med baggrund i sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser søge informationer om miljø- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandling, herunder bortskaffelse af restprodukter.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej