Optimering af arbejdsprocesser

Optimering af arbejdsprocesser
Fagnummer 40370

Lean i administrative funktioner

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 126,00
Uden for målgruppe: Kr. 711,75
Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer. Deltageren har basal viden om lean-værktøjer og kan vurdere betydning af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. Deltageren kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt for en optimering.
Fagnummer 45986

Arbejdsplanlægning i den administrative funktion

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Medarbejdere med administrativt arbejde som hoved- eller bibeskæftigelse. Deltageren kan udføre planlægningsopgaver, f.eks. sagsbehandlings-, disponerings- og kontrolopgaver på egne og virksomhedens administrative funktions vegne samt vurdere hvorvidt en opgave kan løses på arbejdspladsen eller som distancearbejde. Deltageren kan beskrive egne og andre administrative medarbejderes opgaver som udgangspunkt for planlægning samt give information om, og foretage opfølgning på, planlagte arbejdsopgaver. Deltageren kan justere i planlægning, tildeling og prioritering af administrative opgaver. Deltageren kan anvende relevante planlægningsværktøjer og -metoder.
Fagnummer 49240

Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere der arbejder med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Deltageren kan i arbejdet med udvikling af kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange:

- Udmønte krav om effektivisering og standardisering fra kunder, leverandører og internt i virksomheden
- Beskrive og vurdere egne arbejdsgange for at bruge tiden bedre og prioritere hensigtsmæssigt
- Sikre kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange i tråd med virksomhedens behov

Udarbejde forløb for udvikling af kvaliteten af en række rutinemæssige administrative opgaver i virksomheden fx referatskrivning, arkivering, sagsstyring og koordinering af opgaver.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej