Opkvalificering indenfor handel B2C & B2B

Opkvalificering indenfor handel B2C & B2B

28 dages online kursusforløb for ufaglærte og faglærte inden for detailhandel og business to business handel.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier udbyder et 28 dages online kursusforløb for ufaglærte og faglærte inden for detailhandel og business to business handel.  

I forløbet vil vi arbejde med følgende temaer: 

  • Optimering af arbejdsprocesser, herunder hvordan LEAN-tankegangen kan hjælpe dig med at blive mere effektiv i dit daglige arbejde 
  • Hvordan et målrettet arbejde med virksomhedens målgrupper og personas-tankegangen kan optimere dit salg 
  • Udvikling af det personlige salg og indsigt i hvordan kundens touchpoints kan optimeres, og dermed øge kundeloyaliteten 
  • E-handel og online markedsføring af butikken/virksomheden, som væsentlige elementer i butikkens/ virksomhedens salg 
  • Grundlæggende økonomiforståelse, herunder hvordan påvirker mit salg bundlinjen? 
  • Grundlæggende forståelse for logistik og indkøb og sammenhængen med mit salg 
  • Grundlæggende projektstyring – hvordan projektstyringstankegangen kan bidrage til samarbejdet i grupper med et fælles mål 

Al undervisning køres online, så det eneste du har brug for, for at kunne deltage er en pc med internetadgang. Undervisningen køres via Microsoft Teams, som du får introduktion til ved opstart. 

Fagnummer 40370

Lean i administrative funktioner

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 126,00
Uden for målgruppe: Kr. 711,75
Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer. Deltageren har basal viden om lean-værktøjer og kan vurdere betydning af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. Deltageren kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt for en optimering.
Fagnummer 43179

Fastlæggelse af mål ved personligt salg

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Målgruppen er primært medarbejdere, der har erfaring med salgsarbejde. Deltageren kan fastlægge mål for det personlige salg med udgangspunkt i butikkens strategi eller indsatsområder, eksempelvis indenfor omsætning, bruttoavance, antal ekspeditioner, basket size og hitrate.

Deltageren kan efterfølgende følge op på egne fastlagte mål.

Deltageren kan videndele sine erfaringer med fastsættelse af mål, og planlægge samme effekt generelt for butikken.
Fagnummer 44478

Reklamationshåndtering

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 126,00
Uden for målgruppe: Kr. 711,75
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan give kunden korrekt og serviceorienteret information om forbrugerrettigheder m.v. ved køb af varer og kan håndtere en efterfølgende reklamation fra kunden.

Jobfunktionen kræver at deltageren har viden om:
- Kundens krav i forbindelse med en reklamation
- Forskellen mellem reklamationsret, garanti og tillægsforsikringer
- Købelovens bestemmelser og reklamationsret
- Hvordan man bl.a. via elektroniske søgesystemer opdaterer sin viden om gældende regler på området.
Fagnummer 45952

Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker at forbedre de eksisterende e-løsninger.Kurset er målrettet til amu-målgruppen, til medarbejdere der arbejder dagligt med salg og service, kommunikation og markedsføring. Med udgangspunkt i firmaets kundeanalyse og e-strategi kan deltageren udvikle virksomhedens online koncept(er) og via web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering for at skabe salg.

Deltageren har kendskab til konceptudvikling i forhold til tema-websites og kan medvirke i udviklingen af firmaets e-koncept(er) ved at arbejde med storytelling og formulering og præsentation af budskaber, der underbygger produkternes egenskaber på Internettet.

Deltageren kender muligheder for at opnå en “word of mouth” marketing effekt via dialogintegration, og den effekt den har for virksomheden i forhold til de “features”, services og oplysninger som tilbydes online. Deltageren har desuden forståelse for kundeloyalitetsprogrammer, der kan tilbydes online og kan fremme salg.
Fagnummer 45986

Arbejdsplanlægning i den administrative funktion

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Medarbejdere med administrativt arbejde som hoved- eller bibeskæftigelse. Deltageren kan udføre planlægningsopgaver, f.eks. sagsbehandlings-, disponerings- og kontrolopgaver på egne og virksomhedens administrative funktions vegne samt vurdere hvorvidt en opgave kan løses på arbejdspladsen eller som distancearbejde. Deltageren kan beskrive egne og andre administrative medarbejderes opgaver som udgangspunkt for planlægning samt give information om, og foretage opfølgning på, planlagte arbejdsopgaver. Deltageren kan justere i planlægning, tildeling og prioritering af administrative opgaver. Deltageren kan anvende relevante planlægningsværktøjer og -metoder.
Fagnummer 45988

Projektorienteret arbejde

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 376,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen. Deltageren kan i det daglige, arbejde projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter. I den forbindelse kan deltageren identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe. Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en projektgruppe. Deltageren forstår vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Deltageren har desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette indebærer.
Fagnummer 46472

Personligt salg - kundens behov og løsninger

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 378,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.675,25
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere, der arbejder i detailvirksomheder. Deltageren har begrænset eller ingen erfaring inden for personligt salg. Deltageren kan i sit daglige arbejde varetage kundekontakten i en salgssituation.

Deltageren kan anvende forskellige salgsteknikker, der benyttes i en struktureret personlig salgssamtale, eksempelvis spørgeteknik, behovsanalyse og argumentationsteknik.

Deltageren kan yde efterservice og behandle eventuelle klager i forhold til gældende lovgivning.
Fagnummer 46473

Styring af butikkens nøgletal

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejderen i detailhandlen, der har begrænset erfaring inden for økonomi, regnskab og nøgletal. Deltageren kan i forbindelse med salgs- og driftsoptimering udregne og anvende relevante økonomiske nøgletal, eksempelvis salgsindeks, bruttoavance og omkostningsprocenter.
Deltageren kan identificere forskellige økonomiske indsatsområder, såvel som enkeltstående varenumre, en varegruppe som på afdelings- og butiksniveau.
Deltageren kan udarbejde relevante økonomiske handlingsplaner og tilrettelægge arbejdsopgaver herefter.
Fagnummer 47189

Online kundeservice og -rådgivning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med webbaserede tjenester til virksomhedsprofilering. Medarbejderen arbejder inden for fx salg, markedsføring, kommunikation eller administration. Deltageren kan anvende online services og tjenester, herunder webbaserede fora og netværk til kommunikation med og servicering af virksomhedens kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
I forbindelse med online vejledning og rådgivning af kunder om virksomhedens produkter og serviceydelser kan deltageren sikre, at lovmæssige krav overholdes i relation til elektronisk markedsføring og handel.
Med sigte på at yde en optimal og integreret service kan deltageren kommunikere med og servicere kunden via såvel elektroniske medier som websider, herunder fx blogs,e-nyhedsbreve og mails samt telefonisk og i denne forbindelse vurdere, hvornår en personlig face-to-face rådgivning med fordel kan benyttes.
Fagnummer 47196

Økonomisk styring i handelsvirksomheden

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med økonomisk styring. Deltageren kan deltage aktivt i optimering af handelsvirksomhedens økonomiske styring - med særligt fokus på drift og betalingsstyring. Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens drift, beregne generelle økonomiske nøgletal der udtrykker handelsvirksomhedens indtjeningsevne og kapitaltilpasning, fx ved beregning af omsætningshastigheder, likviditetsgrad eller estimering af logistikomkostninger.
Fagnummer 47560

Segmentering og målgruppevalg i markedsføring

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med markedsføring i virksomheder inden for viden- og forretningsservice samt handelserhvervene. Deltageren er i stand til at udvælge en målgruppe på baggrund af en opdeling af markedet med henblik på at kunne deltage i arbejdet med at iværksætte en målrettet markedsføringsaktivitet eller -kampagne.

Deltageren kan, på basis af en udarbejdet markedsanalyse eller på baggrund af egne indsamlede data, definere og udvælge relevante kriterier, der kan opdele virksomhedens totale marked i homogene segmenter, for derefter at kunne gennemføre en analyse af segmenterne og på basis heraf udvælge en eller flere målgrupper.
Fagnummer 47629

Markedsføring i praksis

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 378,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.675,25
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med markedsføring i virksomheder inden for viden- og forretningsservice samt handelserhvervene. Deltageren kan, via forståelse for markedsføringens strategiske og taktiske placering i organisationen, deltage i arbejdet med markedsføring i praksis.
Deltageren kan på et grundlæggende niveau, via viden om de væsentligste markedsføringsværktøjer og -metoder, udarbejde en konkret markedsføringsplan for virksomheden.
Deltageren forstår og kan formidle vigtigheden af markedsføringens opgaver og aktiviteter til andre medarbejdere i virksomheden, så alle kender formålet med en given markedsføringsindsats.
Endelig kan deltageren håndtere kontakt vedrørende markedsføring til eksterne samarbejdspartnere, interessenter, medier, mv.
Fagnummer 49085

Logistik mål i handelsvirksomheder

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med logistik. Deltageren forstår vigtigheden af virksomhedens overordnede målsætninger for logistik på bl.a. servicegrad, leveringssikkerhed samt tilhørende logistikomkostninger, så som transport og lageromkostninger. Deltageren kan, med udgangspunkt i virksomhedens logistik flow, anvende relevante værktøjer til logistikoptimering, fx interessentanalyser eller værdistrømsanalyser. Endvidere kan deltageren fremsætte kvalificerede forslag til forbedringer af målindfrielse eller fremsætte forslag til etablering af virksomhedens logistikmål.
Fagnummer 49240

Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere der arbejder med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Deltageren kan i arbejdet med udvikling af kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange:

- Udmønte krav om effektivisering og standardisering fra kunder, leverandører og internt i virksomheden
- Beskrive og vurdere egne arbejdsgange for at bruge tiden bedre og prioritere hensigtsmæssigt
- Sikre kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange i tråd med virksomhedens behov

Udarbejde forløb for udvikling af kvaliteten af en række rutinemæssige administrative opgaver i virksomheden fx referatskrivning, arkivering, sagsstyring og koordinering af opgaver.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej