Online kommunikation

Online kommunikation
Fagnummer 46486

Virksomhedskommunikation med e-mail

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.172,70
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til deltagere i den administrative funktion, der arbejder eller skal arbejde med skriftlige kommunikationsopgaver via e-mail over for fx kunder, borgere, leverandører og samarbejdspartnere. Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner løse skriftlige kommunikationsopgaver via e-mail både internt og eksternt i virksomheden på en måde, så de fungerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens profil eventuelt i forhold til virksomhedens sprogpolitik.

Deltageren har desuden forståelse for e-mailen som medie og har kendskab til, hvordan opsætningen og sproget i e-mailen adskiller sig fra det klassiske brev, og hvordan læsemønsteret for e-mails adskiller sig fra læsemønsteret for trykte tekster.

Endvidere kender deltageren normerne for godt sprog i e-mailen og er derfor bevidst om nødvendigheden af at skrive et skriftsprog, der matcher mediet. Endelig er deltageren bevidst om, at den gode og professionelle e-mail ud af huset er en vigtig del af virksomhedens ansigt udadtil.
Fagnummer 47187

Logistik målopfølgning

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 696,35
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte i større eller mindre virksomheder, der arbejder med logistik. Deltageren kan foretage analyse af logistikplanlægningens bidrag til virksomhedens overordnede målsætninger på bl.a. servicegrad, leveringssikkerhed samt tilhørende logistikomkostninger, så som transport og lageromkostninger. Endvidere kan deltageren fremsætte kvalificerede forslag til forbedringer af målindfrielse eller fremsætte forslag til etablering af logistikmål.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej